strokovna literatura   človeški kapital
                   znanje  
odlična poslovna praksa
             
uspešen razvoj zaposlenih
intelektualni kapital  
sodobne organizacije
                        
učinkovitost   ekonomija znanja
 
 

Knjige za poslovno
in osebno odličnost
 
      Program založbe  |  Nakup knjig  |  Prodajna mesta  |  Založba  |  Objave za medije 
   
     
   
 
 

 
Upravljajmo
organizacijsko
kulturo in klimo
 
» Več o knjigi
 
» Kazalo vsebine
 
» Avtorica knjige
 
» Nakup knjige
 
   
Poslovni priročnik
 
Upravljajmo organizacijsko
kulturo in klimo
 
Priročnik za načrtno upravljanje, merjenje in uspešen razvoj ustrezne organizacijske kulture in klime. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Začnite načrtno usmerjati kulturo in klimo ter
ne dopustite, da bi le-ti nenadzorovani upravljali
z zaposlenimi in organizacijo kot celoto.
 
Celostno upravljanje, učinkovito merjenje in uspešen razvoj spodbudne organizacijske kulture in klime.
 
 
 
Razvijte kulturo in klimo odličnosti, ki bosta
spodbujali rast, razvoj in stalno izboljševanje.
 
Izboljševanje vseh dimenzij kulture in klime, od vodenja, doseganja uspešnosti in učinkovitosti, razumevanja strategije, komuniciranja, pa vse do izobraževanja, kvalitete dela, informiranosti, participiranja, organiziranja, delovne prizadevnosti, medosebnih odnosov, nagrajevanja in inovativnosti.
 
 
 
Vse na enem mestu za uspešno izvedbo
projekta upravljanja korporativne kulture in klime.
 
Praktični nasveti, metodologija, interni akt, model usposabljanja in še veliko več za upravljanje kulture in klime v vaši organizaciji.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Upravljajmo organizacijsko kulturo in klimo
 
     Zbirka: Managerjeva orodja
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Tiskarna Pleško d.o.o., Ljubljana
 
     Fotografija na naslovnici: Foto Spring d.o.o., Maribor
 
     Izid: november 2007, ponatis september 2008
 
     Število strani in mere: 141 strani, 16,5 x 23,5 cm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-91837-2-4
 
     COBISS ID: 234310656, ponatis 240739584
 
     Cena: 20,00 EUR  V ceni je že vključen 5% DDV.
 
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Vsaka organizacija je uspešna
 
     le toliko časa, dokler ima
 
     ustrezno kulturo in klimo.
 
     Kultura in klima pa sta
 
     ustrezni le toliko časa, dokler
 
     je tudi organizacija uspešna.
«
 
 
   
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Priročnik »Upravljajmo organizacijsko kulturo in klimo«, ki predstavlja novo delo v zbirki »Managerjeva orodja«, nam na enostaven način razkrije vse, kar moramo vedeti za uspešno in učinkovito ter celostno upravljanje organizacijske kulture in klime. Preko posameznih vsebin knjige bomo spoznali, kaj sploh sta kultura in klima v organizacijah, kakšen je njun namen, katere funkcije opravljata, kako se razvijata, kakšni sta nova kultura in klima, katere dimenzije sestavljajo kulturo in klimo, kako ju lahko kvalitetno izmerimo, kako spreminjamo organizacijsko kulturo in klimo, s katerimi ukrepi vzpostavimo spodbudno kulturo in klimo, kako uspešno izvedemo celosten projekt upravljanja kulture in klime v organizaciji ter še veliko več.
 
    Korporativna kultura in klima predstavljata organizacijska dejavnika, ki sta najbolj neposredno povezana z vsemi ostalimi elementi organizacije in njenim okoljem ter vsemi posamezniki v sistemu. Popolnoma vsaka aktivnost, sprememba ali vedenje se namreč odražajo tudi na kulturi in klimi ter vsaka sprememba kulture in klime povzroči spremembe na vseh ostalih področjih v organizaciji. Zato tudi ni pretirana trditev, da bomo z načrtnim upravljanjem organizacijske kulture in klime lahko še največ naredili tako za celotno organizacijo kot za vse zaposlene.
 
    Knjiga je prvenstveno namenjena vsem vodjem, ki morajo pomemben del svojega časa nameniti tudi skrbi za razvoj in usmerjanje kulture in klime v želeno smer. Prav tako je knjiga namenjena vsem tistim, ki se ukvarjajo z upravljanjem zaposlenih, z managementom človeškega kapitala in človeških virov, saj so le-ti ključni koordinatorji celostnega upravljanja kulture in klime v organizacijah. Tako bo knjiga lahko odličen praktičen pripomoček ne le na mizi vsakega managerja ali vodje, temveč tudi kadrovika, organizatorja, pooblaščenca za kakovost, managerja človeških virov, pa tudi podjetnika, javnega uslužbenca in nenazadnje tudi vseh zaposlenih, saj ravno slednji najpogosteje narekujejo prevladujočo obliko kulture in klime. Knjiga bo koristen pripomoček tudi študentom dodiplomskega in podiplomskega študija, ki se pri študiju srečujejo s področji upravljanja organizacijske kulture in klime.
   
         

 
 
Kazalo vsebine
 
 
   1. poglavje: Opredelitev organizacijske kulture in klime
 
  
2. poglavje: Razlike med kulturo in klimo v organizaciji
 
  
3. poglavje: Funkcije organizacijske kulture in klime
 
  
4. poglavje: Klasifikacija organizacijskih kultur in klim v sistemih
 
  
5. poglavje: Razvojna dinamika organizacijske kulture in klime
 
  
6. poglavje: Sodobna organizacijska kultura in klima v ekonomiji znanja
 
  
7. poglavje: Ključne dimenzije organizacijske kulture in klime
 
  
8. poglavje: Izzivi upravljanja dimenzij organizacijske kulture in klime
 
  
9. poglavje: Merjenje organizacijske kulture in klime
 
10. poglavje: Prepoznavanje problemov organizacijske kulture in klime
 
11. poglavje: Akcijski načrt upravljanja organizacijske kulture in klime
 
12. poglavje: Načrtovanje želene organizacijske kulture in klime
 
13. poglavje: Spreminjanje obstoječe organizacijske kulture in klime
 
14. poglavje: Sistematičen razvoj želene organizacijske kulture in klime
 
15. poglavje: Ukrepi za vzpostavitev spodbudne organizacijske kulture in klime
 
16. poglavje: Vodenje pri upravljanju organizacijske kulture in klime
 
17. poglavje: Nadzorovanje organizacijske kulture in klime
 
18. poglavje: Soodvisnost med organizacijsko kulturo in klimo ter zaposlenimi
 
19. poglavje: Organizacijska kultura in klima ter poslovna odličnost
 
20. poglavje: Organizacijska kultura in klima ter korporativna uspešnost
 
21. poglavje: Zmagovalna organizacijska kultura in klima
 
22. poglavje: Kultura in klima v organizacijah prihodnosti
 
23. poglavje: Projektni načrt upravljanja z organizacijsko kulturo in klimo
 
24. poglavje: Interni organizacijski akt o organizacijski kulturi in klimi
 
25. poglavje: Model internega usposabljanja o organizacijski kulturi in klimi
 
 
Pojmovni slovar
 
Literatura, viri in priporočljivo dodatno branje
   
   
dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige


     Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega in založniškega podjetja Mihalič in partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom ter s splošnim menedžmentom. Na področju razvoja zaposlenih ima več kot dvajset let delovnih izkušenj. Na področjih upravljanja s človeškim kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka Ministrstva za obrambo, zadnjih petnajst let pa deluje kot podjetnica, svetovalka in raziskovalka. Sodeluje pri različnih razvojnih, raziskovalnih in poslovnih projektih.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih člankov ter poslovnih priročnikov, knjig in monografij. Rezultate svojega dela in raziskav predstavlja tudi na seminarjih, posvetih in konferencah. Prejela je priznanje Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše diplomsko delo (Fakulteta za organizacijske vede, 1999) in za najboljše magistrsko delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007) ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo (Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana in Andragoškega društva Slovenije.
 
» Bibliografija (Institut informacijskih znanosti)
 
» Citiranost objav (Google Scholar)

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500      info@zalozba-mihalic.com
 
 
 
© 2021 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.