strokovna literatura   človeški kapital
                   znanje  
odlična poslovna praksa
             
uspešen razvoj zaposlenih
intelektualni kapital  
sodobne organizacije
                        
učinkovitost   ekonomija znanja
 
 

Knjige za poslovno
in osebno odličnost
 
      Program založbe  |  Nakup knjig  |  Prodajna mesta  |  Založba  |  Objave za medije 
   
     
   
 
 

 
Uporabimo psihološko
pogodbo zaposlenih
 
» Več o knjigi
 
» Kazalo vsebine
 
» Avtorica knjige
 
» Nakup knjige
 
   
Poslovni priročnik
 
Uporabimo psihološko
pogodbo zaposlenih
 
Priročnik za učinkovito upravljanje glede na obliko psihološke pogodbe med zaposlenim in organizacijo. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Uporabite zmogljivosti enega najučinkovitejših
neekonomskih sistemov v organizacijah.
 
Uporaba psiholoških pogodb za uspešnejši razvoj zaposlenih, pridobitev veščin za vodenje po meri posameznika, izboljšanje odnosov med delodajalcem in delojemalcem ter ustvarjanje zaposlenim prijaznih organizacij.
 
 
 
Prvi priročnik s področja psiholoških
pogodb v slovenskem jeziku.
 
Uporaba mehanizma psiholoških pogodb, ki je prilagojen potrebam slovenske poslovne prakse.
 
 
 
Celostno in enostavno spoznavanje
vseh skrivnosti psiholoških pogodb.
 
Praktični nasveti, metodologija, interni akt, model usposabljanja in še veliko več za učinkovito upravljanje glede na posamezne psihološke pogodbe med zaposlenim in organizacijo.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Uporabimo psihološko pogodbo zaposlenih
 
     Zbirka: Managerjeva orodja
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Tiskarna Pleško d.o.o., Ljubljana
 
     Fotografija na naslovnici: Foto Spring d.o.o., Maribor
 
     Izid: junij 2007
 
     Število strani in mere: 122 strani, 16,5 x 23,5 cm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-91837-1-7
 
     COBISS ID: 231169280
 
     Cena: 14,00 EUR  V ceni je že vključen 5% DDV.
 
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Psihološka pogodba je za
 
     uspešnost in učinkovitost
 
     tako zaposlenega kot
 
     delodajalca danes
 
     bistveno pomembnejša
 
     od katerekoli pravne
 
     pogodbe, ki jo skleneta.
«
 
     (Chartered Institute of Personnel
 
     and Development, London, 2007)
 
 
   
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Priročnik »Uporabimo psihološko pogodbo zaposlenih«, ki predstavlja prvo delo v bogati zbirki »Managerjeva orodja«, nam bo celostno in na enostaven način razkril vse skrivnosti psiholoških pogodb med organizacijo in zaposlenim.
 
    V priročniku bomo spoznali vlogo in pomen psiholoških pogodb kot izjemno učinkovitega neekonomskega sistema v organizaciji, prednosti uporabe tega mehanizma, poglobili se bomo v vsebino psihološke pogodbe in spoznali lastnosti zaposlenih glede na posamezno obliko psihološkega dogovora. Poseben poudarek je v priročniku namenjen pridobivanju znanj in veščin za uspešno upravljanje zaposlenih glede na obliko psihološke pogodbe. Spoznali bomo torej kako je potrebno, glede na posebnosti posamezne psihološke pogodbe, optimalno razvijati zaposlene, kako jih izobraževati, motivirati in podobno ter katera orodja v vodenju je najbolj priporočljivo uporabiti v posameznih primerih. V priročniku bomo poleg številnih praktičnih nasvetov, našli tudi metodologijo za merjenje oblike psihološke pogodbe, model internega usposabljanja na tem področju in koncept internega akta za normativno ureditev upravljanja s psihološkimi pogodbami v organizaciji.
 
    Priročnik predstavlja prvo knjigo s področja psiholoških pogodb v slovenskem jeziku. Namenjen je vsem, ki se ukvarjajo z upravljanjem zaposlenih, z managementom človeškega kapitala in človeških virov. Tako je lahko odličen praktičen pripomoček na mizi vsakega managerja človeških virov in človeškega kapitala, kadrovika ali managerja znanja v organizaciji. Obenem je knjiga namenjena tudi vsem vodilnim in vodstvenim zaposlenim, ne glede na nivo vodenja. Priročnik pa bo lahko zelo koristen pripomoček tudi študentom dodiplomskega in podiplomskega študija, ki se pri svojem študiju srečujejo s področji managementa človeških virov in delovnih razmerij. Nenazadnje pa je knjiga namenjena vsem zaposlenim in zagotavljanju uspešnosti njihovih psiholoških dogovorov z delodajalcem.
   
         

 
 
Kazalo vsebine
 
 
   1. poglavje: Pomen in vloga psihološke pogodbe
 
  
2. poglavje: Prednosti uporabe psiholoških pogodb v organizaciji
 
  
3. poglavje: Razmerje med pravno in psihološko pogodbo
 
  
4. poglavje: Vsebina psihološke pogodbe
 
  
5. poglavje: Oblike in vrste psiholoških pogodb
 
  
6. poglavje: Metodologija merjenja psiholoških pogodb
 
  
7. poglavje: Identifikacijska psihološka pogodba
 
  
8. poglavje: Kalkulativna psihološka pogodba
 
  
9. poglavje: Normativna psihološka pogodba
 
10. poglavje: Podzvrsti osnovnih oblik psiholoških pogodb
 
11. poglavje: Razvoj zaposlenih glede na obliko psihološke pogodbe
 
12. poglavje: Motiviranje zaposlenih glede na obliko psihološke pogodbe
 
13. poglavje: Izobraževanje zaposlenih glede na obliko psihološke pogodbe
 
14. poglavje: Napredovanje zaposlenih glede na obliko psihološke pogodbe
 
15. poglavje: Uporaba orodij vodenja glede na obliko psihološke pogodbe
 
16. poglavje: Komuniciranje glede na obliko psihološke pogodbe
 
17. poglavje: Zadovoljstvo zaposlenih in psihološka pogodba
 
18. poglavje: Pripadnost zaposlenih in psihološka pogodba
 
19. poglavje: Psihološka pogodba skupin in timov
 
20. poglavje: Upravljanje in razvoj psihološke pogodbe
 
21. poglavje: Spreminjanje psihološke pogodbe
 
22. poglavje: Prekinitev psihološke pogodbe
 
23. poglavje: Interni organizacijski akt o psiholoških pogodbah
 
24. poglavje: Model internega usposabljanja o psiholoških pogodbah
 
 
Literatura, viri in priporočljivo dodatno branje
   
   
dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige


     Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega in založniškega podjetja Mihalič in partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom ter s splošnim menedžmentom. Na področju razvoja zaposlenih ima več kot dvajset let delovnih izkušenj. Na področjih upravljanja s človeškim kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka Ministrstva za obrambo, zadnjih petnajst let pa deluje kot podjetnica, svetovalka in raziskovalka. Sodeluje pri različnih razvojnih, raziskovalnih in poslovnih projektih.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih člankov ter poslovnih priročnikov, knjig in monografij. Rezultate svojega dela in raziskav predstavlja tudi na seminarjih, posvetih in konferencah. Prejela je priznanje Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše diplomsko delo (Fakulteta za organizacijske vede, 1999) in za najboljše magistrsko delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007) ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo (Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana in Andragoškega društva Slovenije.
 
» Bibliografija (Institut informacijskih znanosti)
 
» Citiranost objav (Google Scholar)

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500      info@zalozba-mihalic.com
 
 
 
© 2021 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.