strokovna literatura   človeški kapital
                   znanje  
odlična poslovna praksa
             
uspešen razvoj zaposlenih
intelektualni kapital  
sodobne organizacije
                        
učinkovitost   ekonomija znanja
 
 

Knjige za poslovno
in osebno odličnost
 
      Program založbe  |  Nakup knjig  |  Prodajna mesta  |  Založba  |  Objave za medije 
   
     
   
 
 

 
Povečajmo zadovoljstvo
in pripadnost zaposlenih
 
» Več o knjigi
 
» Kazalo vsebine
 
» Avtorica knjige
 
» Nakup knjige
 
   
Poslovni priročnik
 
Povečajmo zadovoljstvo
in pripadnost zaposlenih
 
Priročnik za upravljanje, merjenje in povečanje zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Da bodo vaši zaposleni pri delu lahko uspešni,
najprej poskrbite za njihovo zadovoljstvo.
 
Učinkovito upravljanje, enostavno merjenje in permanentno zagotavljanje zadovoljstva zaposlenih pri delu in na delovnem mestu. Vzpostavitev pogojev za razvoj pripadnosti zaposlenih.
 
 
 
Uporabite ukrepe za vzpostavitev in ohranjanje
zadovoljstva zaposlenih na vseh elementih
dela in delovnega mesta.
 
Proaktivno motiviranje, avtonomnost, partnerstvo z zaposlenimi, izzivi pri delu, interes za prizadevnost, demokratičnost, brezpogojne nagrade, zakon učenja, podpora, zavezanost ciljem, spodbujanje, plačilo za znanje in dosežke, navduševanje, realna pričakovanja, delo po meri zaposlenega, varnost zaposlitve, morala, red, delovni čas, ugled, disciplina, kolektiv, delovno okolje, čast, spoštovanje, zdravje, sprostitev, itd.
 
 
 
Vse na enem mestu za uspešno izvedbo projekta
upravljanja zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih.
 
Praktični nasveti, metodologija, interni akt, model usposabljanja in še veliko več za celostno upravljanje zadovoljstva in pripadnosti vaših zaposlenih.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Povečajmo zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih
 
     Zbirka: Managerjeva orodja
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Tiskarna Pleško d.o.o., Ljubljana
 
     Fotografija na naslovnici: Foto Spring d.o.o., Maribor
 
     Izid: marec 2008, ponatis maj 2008
 
     Število strani in mere: 134 strani, 16,5 x 23,5 cm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-91837-3-1
 
     COBISS ID: 237380352, ponatis 238701824
 
     Cena: 22,90 EUR  V ceni je že vključen 5% DDV.
 
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Le zadovoljni zaposleni so
 
     lahko pri delu učinkoviti in
 
     uspešni in zato je tudi vsaka
 
     organizacija lahko resnično
 
     učinkovita in uspešna le,
 
     če je v njej velika večina
 
     posameznikov zadovoljnih.
 
     Vzrok je namreč v tem, da je
 
     organizacija močna le toliko,
 
     kolikor je močan človeški
 
     kapital v njej, človeški kapital
 
     pa bodo hitreje in intenzivneje
 
     generirali tisti posamezniki,
 
     ki so zadovoljni.
«
 
 
   
   

 
 
Več o knjigi
 
 
   Zaposleni so pri delu in na delovnem mestu lahko uspešni in učinkoviti, če so zadovoljni. To je dejstvo, ki pa se ga v praksi še vedno premalo zavedamo. Vse preveč je namreč primerov, ko organizacije z dobrim namenom uvajajo številne in kompleksne tehnike za večjo uspešnost, ob tem pa žal pozabljajo na ukrepe za povečanje zadovoljstva zaposlenih. Izkazalo se je, da ob množičnem pojavu vedno bolj zahtevnih organizacijskih orodij, praksa nima na voljo takih pristopov za večje zadovoljstvo zaposlenih, ki bi jih bilo mogoče dovolj enostavno in hitro uporabiti. Kot odziv na tovrstne potrebe in tudi pobude prakse, je nastala ta knjiga, ki zapolnjuje nastalo vrzel in usmerja organizacije k zagotavljanju ključnih predpogojev za uspešnost, torej k zagotavljanju zadovoljstva zaposlenih.
 
    Priročnik »Povečajmo zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih«, ki predstavlja novo delo v zbirki »Managerjeva orodja«, nam na enostaven način razkrije vse, kar moramo vedeti za uspešno in učinkovito ter celostno upravljanje zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih. Preko posameznih vsebin knjige bomo spoznali, kako zadovoljstvo zaposlenih vpliva na uspešnost organizacije, kakšen je sistem upravljanja zadovoljstva in pripadnosti, s katerimi ukrepi lahko enostavno in s takojšnimi učinki povečujemo zadovoljstvo zaposlenih pri delu in na delovnem mestu, kaj lahko naredimo za vzpostavitev pripadnosti zaposlenih, kako lahko hitro izmerimo stopnjo zadovoljstva in pripadnosti, kako izvedemo projekt upravljanja zadovoljstva in pripadnosti v naši organizaciji in podobno. Posebna prednost priročnika je, da obravnava širok razpon ukrepov in nasvetov, ki pa jih lahko uvaja in izvaja resnično vsaka organizacija in vsak vodja, saj so enostavni, večinoma ne zahtevajo veliko časa in le redki med njimi zahtevajo finančna sredstva, kljub temu pa imajo takojšen in močan učinek. Prav tako nam pri uporabi predstavljenih ukrepov ni potrebno upoštevati nekega zaporedja pri njihovem uvajanju v prakso. Obenem pa je priročnik pripravljen tudi tako, da se lahko upravljanja zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih lotimo nenačrtno, torej zgolj z uvajanjem ukrepov, lahko pa uporabimo celostni projektni pristop. Pomembnejše je namreč, da sploh začnemo skrbeti za zadovoljstvo zaposlenih pri delu in da nasvete dosledno izvajamo z vključitvijo vseh zaposlenih. Za uspeh nam ni potrebno izvajati popolnoma vseh ukrepov, ki so predstavljeni v knjigi. Res pa je, da bi v primeru uvedbe in doslednega izvajanja vseh nasvetov, ki jih nudi priročnik, dobili idealen zgled vodenja oziroma organizacijo s srečnimi zaposlenimi.
 
    Knjiga je prvenstveno namenjena vsem vodjem, ne glede na nivo vodenja. Prav tako je knjiga namenjena vsem tistim, ki se v organizacijah ukvarjajo z upravljanjem zaposlenih, z managementom človeškega kapitala in človeških virov, saj so le-ti pogosto v vlogi ambasadorjev zadovoljstva zaposlenih. Tako bo knjiga lahko odličen praktičen pripomoček ne le na mizi vsakega managerja ali vodje, temveč tudi kadrovika, managerja človeških virov, pa tudi podjetnika, javnega uslužbenca in nenazadnje vseh, ki delajo z ljudmi. Knjiga bo prav tako koristen pripomoček študentom dodiplomskega in podiplomskega študija, ki se pri svojem študiju srečujejo s področjem upravljanja človeških virov in človeškega kapitala.
   
         

 
 
Kazalo vsebine
 
 
   1. poglavje: Opredelitev zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih
 
  
2. poglavje: Zadovoljstvo zaposlenih in uspešnost organizacije
 
  
3. poglavje: Sistem upravljanja zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih
 
  
4. poglavje: Izzivi pri delu, interes za prizadevanje in razvoj želje po dosežkih
 
  
5. poglavje: Partnerstvo z zaposlenimi, avtonomnost in medsebojno zaupanje
 
  
6. poglavje: Proaktivno motiviranje, stimuliranje in brezpogojne nagrade
 
  
7. poglavje: Zavezanost skupnim ciljem in realna pričakovanja
 
  
8. poglavje: Navduševanje, spodbujanje, podpora in pomoč zaposlenim
 
  
9. poglavje: Plačilo za znanje, učinkovitost, prizadevnost in dosežke
 
10. poglavje: Zakon vključevanja, inoviranja, učenja in komuniciranja
 
11. poglavje: Spremljanje, ocenjevanje in povratno informiranje
 
12. poglavje: Delo, naloge, zahteve in pristojnosti po meri posameznika
 
13. poglavje: Prispevek posameznika in izpostavljanje uspehov
 
14. poglavje: Razvoj, vodenje in napredovanje po meri posameznika
 
15. poglavje: Pogoji dela, kolektiv, delovno okolje in delovni čas
 
16. poglavje: Status, čast, spoštovanje, ugled in prepoznavnost zaposlenih
 
17. poglavje: Prijateljski odnosi, demokratičnost in celostni pristop zaposlenim
 
18. poglavje: Varnost zaposlitve in stabilnost v dinamičnem okolju
 
19. poglavje: Lojalnost, pripadnost, poslanstvo, etika in delovna morala
 
20. poglavje: Pravila, red, nadzor, disciplina in obvladovanje sprememb
 
21. poglavje: Sprostitev in rekreacija ter zdravje in počutje zaposlenih
 
22. poglavje: Merjenje zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih
 
23. poglavje: Zadovoljstvo zaposlenih po meri vsakega posameznika
 
24. poglavje: Projektni načrt upravljanja zadovoljstva zaposlenih
 
25. poglavje: Interni organizacijski akt o zadovoljstvu in pripadnosti zaposlenih
 
26. poglavje: Model internega usposabljanja o zadovoljstvu zaposlenih
 
 
Dodatek: Zlata pravila za zadovoljstvo pri delu
 
Pojmovni slovar
 
Literatura, viri in priporočljivo dodatno branje
 
Stvarno kazalo
   
   
dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige


     Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega in založniškega podjetja Mihalič in partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom ter s splošnim menedžmentom. Na področju razvoja zaposlenih ima več kot dvajset let delovnih izkušenj. Na področjih upravljanja s človeškim kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka Ministrstva za obrambo, zadnjih petnajst let pa deluje kot podjetnica, svetovalka in raziskovalka. Sodeluje pri različnih razvojnih, raziskovalnih in poslovnih projektih.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih člankov ter poslovnih priročnikov, knjig in monografij. Rezultate svojega dela in raziskav predstavlja tudi na seminarjih, posvetih in konferencah. Prejela je priznanje Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše diplomsko delo (Fakulteta za organizacijske vede, 1999) in za najboljše magistrsko delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007) ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo (Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana in Andragoškega društva Slovenije.
 
» Bibliografija (Institut informacijskih znanosti)
 
» Citiranost objav (Google Scholar)

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500      info@zalozba-mihalic.com
 
 
 
© 2021 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.