strokovna literatura   človeški kapital
                   znanje  
odlična poslovna praksa
             
uspešen razvoj zaposlenih
intelektualni kapital  
sodobne organizacije
                        
učinkovitost   ekonomija znanja
 
 

Knjige za poslovno
in osebno odličnost
 
      Program založbe  |  Nakup knjig  |  Prodajna mesta  |  Založba  |  Objave za medije 
   
     
   
 
 

 
Kako vodim
sestanek
 
» Več o knjigi
 
» Kazalo vsebine
 
» Avtorica knjige
 
» Nakup knjige
 
   
Žepni poslovni priročnik
 
Kako vodim sestanek
 
Žepni priročnik za enostavno in učinkovito vodenje poslovnih sestankov. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Spoznajte pravilno pripravo
na sestanek.
 
Uspešnost celotnega sestanka je v največji meri odvisna od kakovostnih priprav na izvedbo poslovnega sestanka, lastne priprave kot vodje sestanka in pravočasne priprave tudi vseh ostalih udeležencev sestanka.
 
 
 
Naučite se učinkovitega
vodenja sestanka.
 
Vodenje sestanka vključuje določitev teme in namena sestanka, pripravo dnevnega reda in izhodišč, uvodno predstavitev, usmerjanje poteka razprave, usklajevanje različnih mnenj, spodbujanje predlogov, odgovarjanje na vprašanja udeležencev, oblikovanje sklepov in spremljanje rezultatov.
 
 
 
Poskrbite za vse detajle
uspešnega sestanka.
 
Pravilen pristop k sestanku zahteva tudi izbiro ustreznih pripomočkov in orodij na sestanku, določitev najustreznejšega termina, skrb za urejenost zapisnika in obveščanje udeležencev po sestanku.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Kako vodim sestanek
 
     Zbirka: 30 minut za vodenje (žepni poslovni priročniki)
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Tiskarna Pleško d.o.o., Ljubljana
 
     Fotografija na naslovnici: Foto Spring d.o.o., Maribor
 
     Izid: maj 2011
 
     Število strani in mere: 46 strani, 12,5 x 17,5 cm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-92820-7-6
 
     COBISS ID: 253565696
 
     Cena: 12,99 EUR  V ceni je že vključen 5% DDV.
 
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Sestanek predstavlja
 
     obliko strukturirane poslovne
 
     komunikacije in je namenjen
 
     informiranju, usklajevanju,
 
     delegiranju, poročanju,
 
     analiziranju in načrtovanju,
 
     pa tudi motiviranju
 
     in inoviranju.
«
 
 
   
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Danes si skoraj ne moremo več predstavljati delovnega dne brez poslovnega sestanka. To je povsem razumljivo, saj gre za učinkovito, visoko intenzivno in hitro obliko poslovne komunikacije v delovnem okolju. Sestanek ni namenjen zgolj medsebojni izmenjavi poslovnih informacij, temveč tudi usklajevanju, poročanju, delegiranju, analiziranju in načrtovanju, pa tudi motiviranju, inoviranju in podobno.
 
    Praksa kaže, da s sestanki pogosto žal ne dosežemo želenih učinkov. Vzroki za to so slaba priprava na sestanek, neustrezen način vodenja sestanka, nezadostna usposobljenost vodje sestanka in odsotnost namena ter ciljev sestanka. Sestanki so pogosto bodisi podcenjeni bodisi precenjeni. Prav tako se v organizacijah hitro zgodi, da določeni sestanki postanejo preveč rutinski in se izvajajo samo še zato, da se sestanek pač izvede. Vsemu temu se lahko izognemo z usposobljenostjo za vodenje sestanka, saj bomo le tako lahko izvajali učinkovite, ciljno usmerjene in dinamične sestanke ter izkoristili prednosti, ki jih strokovno voden sestanek prinaša.
 
    V priročniku bomo na enostaven in hiter način spoznali temelje učinkovitega vodenja sestanka. Uvodoma se bomo seznanili z namenom sestankov in njegovimi lastnostmi ter različnimi oblikami sestankov. Naučili se bomo, kako se pripravimo na sestanek, kako sploh pravilno poteka učinkovit sestanek, kako naj ga vodimo in kako na sestanku usmerjamo tako udeležence kot razpravo. Posvetili se bomo tudi izbiri pripomočkov na sestanku, določitvi najprimernejšega trenutka za izvedbo posamezne vrste sestanka, oblikovanju sklepov sestanka, izdelavi zapisnika in obveščanju udeležencev. V priročniku bomo spoznali tudi najpogostejše napake pri vodenju sestankov in ugotovili, kateri so temeljni izzivi vodenja učinkovitih sestankov v današnjem poslovnem okolju.
 
    Priročnik odlikuje, tako kot celotno zbirko knjižic '30 minut za vodenje', enostavnost za uporabo, razumljivost in praktičnost. Gre namreč za odziv na potrebe vodij po vedno širših znanjih in veščinah, za pridobivanje katerih pa imamo na voljo vedno manj časa. Obenem pa gre tudi za odziv na dejstvo, da projekti uvajanja novih orodij s strani zunanjih izvajalcev največkrat preveč obremenijo organizacijo, tako časovno kot finančno. Zato se organizacije vedno pogosteje odločajo za samostojno izvedbo tovrstnih projektov, za kar pa seveda potrebujemo znanja in nasvete.
 
    Knjiga je namenjena zlasti direktorjem, menedžerjem in vodjem na vseh nivojih vodenja, podjetnikom, pa tudi predavateljem in študentom na višjih in visokih strokovnih šolah ter fakultetah.
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Noben sestanek ne more
 
     biti sam sebi namen in prav
 
     tako si ne moremo privoščiti
 
     sestankov, ki nam zgolj
 
     jemljejo dragocen čas
 
     in ustvarjajo stroške.«
 
 
   
   

 
 
Kazalo vsebine
 
 
   1. poglavje: Opredelitev poslovnih sestankov
 
  
2. poglavje: Namen poslovnih sestankov
 
  
3. poglavje: Vrste poslovnih sestankov
 
  
4. poglavje: Priprava na sestanek
 
  
5. poglavje: Čas izvedbe in trajanje sestanka
 
  
6. poglavje: Kraj izvedbe sestanka
 
  
7. poglavje: Potek učinkovitega sestanka
 
  
8. poglavje: Oprema in pripomočki na sestanku
 
  
9. poglavje: Vloga vodje sestanka
 
10. poglavje: Usmerjanje udeležencev sestanka
 
11. poglavje: Oblikovanje sklepov sestanka
 
12. poglavje: Izdelava zapisnika sestanka
 
13. poglavje: Obveščanje udeležencev sestanka
 
14. poglavje: Napake pri vodenju sestankov
 
15. poglavje: Izzivi učinkovitih sestankov
 
 
Temeljni zaključki in poudarki
 
Priporočena literatura za dodatno branje
   
   
dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige


     Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega in založniškega podjetja Mihalič in partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom ter s splošnim menedžmentom. Na področju razvoja zaposlenih ima več kot dvajset let delovnih izkušenj. Na področjih upravljanja s človeškim kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka Ministrstva za obrambo, zadnjih petnajst let pa deluje kot podjetnica, svetovalka in raziskovalka. Sodeluje pri različnih razvojnih, raziskovalnih in poslovnih projektih.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih člankov ter poslovnih priročnikov, knjig in monografij. Rezultate svojega dela in raziskav predstavlja tudi na seminarjih, posvetih in konferencah. Prejela je priznanje Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše diplomsko delo (Fakulteta za organizacijske vede, 1999) in za najboljše magistrsko delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007) ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo (Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana in Andragoškega društva Slovenije.
 
» Bibliografija (Institut informacijskih znanosti)
 
» Citiranost objav (Google Scholar)

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500      info@zalozba-mihalic.com
 
 
 
© 2021 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.