strokovna literatura   človeški kapital
                   znanje  
odlična poslovna praksa
             
uspešen razvoj zaposlenih
intelektualni kapital  
sodobne organizacije
                        
učinkovitost   ekonomija znanja
 
 

Knjige za poslovno
in osebno odličnost
 
      Program založbe  |  Nakup knjig  |  Prodajna mesta  |  Založba  |  Objave za medije 
   
     
   
 
 

 
Kako uspešno
delegiram
 
» Več o knjigi
 
» Kazalo vsebine
 
» Avtorica knjige
 
 
 
   
Žepni poslovni priročnik    RAZPRODANO
 
Kako uspešno delegiram
 
Žepni priročnik za pravilno izvajanje uspešnega delegiranja.
Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Izkoristite vse prednosti uspešnega
delegiranja v organizaciji.
 
Delegiranje omogoča enostavno načrtovanje in spremljanje del in nalog, optimalnejšo izrabo virov, učinkovitejše izvajanje del, enakomernejšo obremenjenost zaposlenih, nove možnosti za učenje in razvoj, boljše medsebojno sodelovanje, višjo kakovost izdelkov in storitev ter poglabljanje zaupanja med vodjo in zaposlenimi.
 
 
 
Naučite se pravilnega izvajanja
delegiranja v organizaciji.
 
Delegiranje je lahko uspešno le, če ga izvajamo na pravilen način. Zato je potrebno upoštevati ključne postopke v procesih analiziranja, načrtovanja, organiziranja, vodenja, izvajanja, nadzorovanja in stalnega izboljševanja delegiranja.
 
 
 
Spoznajte možnosti
in priložnosti delegiranja.
 
Zaposlenim ne delegiramo le del, nalog in projektov, temveč tudi kompetence, kot so pristojnosti, odgovornosti in pooblastila.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Kako uspešno delegiram
 
     Zbirka: 30 minut za vodenje (žepni poslovni priročniki)
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Tiskarna Pleško d.o.o., Ljubljana
 
     Fotografija na naslovnici: Foto Spring d.o.o., Maribor
 
     Izid: avgust 2010
 
     Število strani in mere: 46 strani, 12,5 x 17,5 cm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-92820-3-8
 
     COBISS ID: 251706880
 
     Cena: 12,99 EUR  V ceni je že vključen 5% DDV.
 
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Vodenje je umetnost
 
     in je veščina in je tudi
 
     velika odgovornost,
 
     kar pa se še posebej
 
     odraža v delegiranju.
«
 
 
   
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Delegiranje sodi v eno izmed dokaj zahtevnih nalog, ki jo mora izvajati vsak vodja. Osnovni namen delegiranja je v zagotovitvi, da bosta delo ali naloga sploh lahko opravljena, da bomo delovne zadolžitve pravično in enakomerno razporedili med sodelavce in da bodo dela in naloge dodeljeni tistim, ki jih bodo najbolje opravili. Vzporedni namen delegiranja je tudi v tem, da delegiranci ob izvajanju dodeljenih del in nalog razvijajo svoj potencial, se izpopolnjujejo in strokovno ter osebno napredujejo. Vodje morajo delegirati tudi zato, da jim ostane dovolj časa za svojo osnovno poslanstvo, torej za vodenje ljudi. Cilj delegiranja pa ni zgolj pravilno delegirana naloga, projekt, delo ali pristojnost, temveč njihova čim bolj uspešna in učinkovita izvedba s strani delegiranca.
 
    V priročniku bomo najprej spoznali, kaj delegiranje sploh je, zakaj ga je potrebno izvajati in katere koristi prinaša vodjem, sodelavcem in organizaciji kot celoti. Ugotovili bomo, kdo so ključni izvajalci in nosilci posameznih faz delegiranja. Naučili se bomo pravilno izvajati posamezne postopke v okviru analiziranja, načrtovanja, organiziranja, vodenja, izvajanja, nadzorovanja in stalnega izboljševanja delegiranja. Priročnik nam razkriva, kako najbolje izberemo predmet delegiranja in najustreznejše sodelavce kot delegirance. Spoznali bomo, kako delegiramo dela in naloge, pa tudi pristojnosti, odgovornosti in pooblastila. Poseben poudarek je namenjen usposabljanju pri delegiranju, in sicer tako vodij kot tudi sodelavcev. V zadnjih poglavjih priročnika pa se bomo seznanili z najpogostejšimi težavami pri delegiranju in kako jih odpravimo. Prav tako se bomo naučili še pravilnega izvajanja nadzora in nudenja podpore pri delegiranju, nagrajevanja delegirancev in načina izboljševanja samega procesa delegiranja v organizaciji.
 
    Priročnik odlikuje, tako kot celotno zbirko knjižic '30 minut za vodenje', enostavnost za uporabo, razumljivost in praktičnost. Gre namreč za odziv na potrebe vodij po vedno širših znanjih in veščinah, za pridobivanje katerih pa imamo na voljo vedno manj časa. Obenem pa gre tudi za odziv na dejstvo, da projekti uvajanja novih orodij s strani zunanjih izvajalcev največkrat preveč obremenijo organizacijo, tako časovno kot finančno. Zato se organizacije vedno pogosteje odločajo za samostojno izvedbo tovrstnih projektov, za kar pa seveda potrebujemo znanja in nasvete.
 
    Knjiga je namenjena direktorjem, menedžerjem, vodjem, kadrovikom in drugim uporabnikom.
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Dober vodja ni tisti,
 
     ki vse opravi sam,
 
     temveč tisti,
 
     ki dobro delegira.
«
 
 
   
   

 
 
Kazalo vsebine
 
 
Predgovor
 
  
1. poglavje: Spoznavanje delegiranja
 
  
2. poglavje: Namen in cilji delegiranja
 
  
3. poglavje: Prednosti delegiranja
 
  
4. poglavje: Izvajalci postopkov delegiranja
 
  
5. poglavje: Pravilno izvajanje delegiranja
 
  
6. poglavje: Odločanje o predmetu delegiranja
 
  
7. poglavje: Izbira sodelavcev pri delegiranju
 
  
8. poglavje: Najustreznejši čas za delegiranje
 
  
9. poglavje: Usposabljanje pri delegiranju
 
10. poglavje: Delegiranje del in nalog
 
11. poglavje: Delegiranje kompetenc
 
12. poglavje: Težave in pasti pri delegiranju
 
13. poglavje: Podpora in nadzor pri delegiranju
 
14. poglavje: Nagrajevanje pri delegiranju
 
15. poglavje: Izboljševanje procesa delegiranja
 
 
Temeljni zaključki in poudarki
 
Priporočena literatura za dodatno branje
   
   
dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige


     Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega in založniškega podjetja Mihalič in partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom ter s splošnim menedžmentom. Na področju razvoja zaposlenih ima več kot dvajset let delovnih izkušenj. Na področjih upravljanja s človeškim kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka Ministrstva za obrambo, zadnjih petnajst let pa deluje kot podjetnica, svetovalka in raziskovalka. Sodeluje pri različnih razvojnih, raziskovalnih in poslovnih projektih.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih člankov ter poslovnih priročnikov, knjig in monografij. Rezultate svojega dela in raziskav predstavlja tudi na seminarjih, posvetih in konferencah. Prejela je priznanje Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše diplomsko delo (Fakulteta za organizacijske vede, 1999) in za najboljše magistrsko delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007) ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo (Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana in Andragoškega društva Slovenije.
 
» Bibliografija (Institut informacijskih znanosti)
 
» Citiranost objav (Google Scholar)

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500      info@zalozba-mihalic.com
 
 
 
© 2021 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.