strokovna literatura   človeški kapital
                   znanje  
odlična poslovna praksa
             
uspešen razvoj zaposlenih
intelektualni kapital  
sodobne organizacije
                        
učinkovitost   ekonomija znanja
 
 

Knjige za poslovno
in osebno odličnost
 
      Program založbe  |  Nakup knjig  |  Prodajna mesta  |  Založba  |  Objave za medije 
   
     
     
 
 

 
Kako upravljam
s svojim časom
 
» Več o knjigi
 
» Kazalo vsebine
 
» Avtorica knjige
 
» Nakup knjige
 
  Žepni poslovni priročnik
 
Kako upravljam s svojim časom
 
Žepni priročnik za kakovostno in učinkovito upravljanje s časom.
Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Prevzemite nadzor nad porabo svojega časa.
 
Upravljanje s časom nudi širok nabor poslovnih tehnik in pristopov, ki ne omogočajo le nadzora nad porabo časa in osredotočenosti na najbolj pomembna in nujna dela, temveč ustvarjajo tudi načrtno usmerjeno pot do želenih rezultatov v poklicnem in zasebnem življenju.
 
 
 
Pridobite veščine učinkovitega in
kakovostnega upravljanja s svojim časom.
 
Upravljanje s časom vključuje oblikovanje ciljev, določanje prioritet, sistematično načrtovanje in organiziranje del, terminsko razporejanje, spremljanje učinkovitosti, nadzor nad porabo časa, analiziranje ustvarjanja nove vrednosti, odpravljanje prekinitev in povečanje izkoristka časa.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Kako upravljam s svojim časom
 
     Zbirka: 30 minut za vodenje (žepni poslovni priročniki)
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Nonparel d.o.o., Kranj
 
     Fotografija na naslovnici: MediaFocus Int., Florida, ZDA
 
     Izid: oktober 2020
 
     Število strani in mere: 59 strani, 12,5 x 17,5 cm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-94828-3-4
 
     COBISS ID: 25133827
 
     Cena: 14,99 EUR  V ceni je že vključen 5% DDV.
 
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Učinkovito upravljanje
 
     s časom je v poslovnem
 
     okolju postalo
 
     konkurenčna prednost,
 
     ki odlikuje najbolj
 
     produktivne, uspešne
 
     in zadovoljne ljudi.«
 
   
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Žepni priročnik celovito predstavlja veščine upravljanja s časom, s pomočjo katerih lahko bolje načrtujemo in organiziramo svoje delovne obveznosti, povečamo svojo učinkovitost in uspešnost pri delu ter prihranimo čas in povečamo dobičkonosnost poslovanja. S pomočjo upravljanja s časom pridobimo širok nabor poslovnih tehnik in pristopov, ki ne omogočajo le nadzora nad porabo časa in osredotočenosti na pomembna in nujna dela, temveč nam v končni posledici ustvarjajo načrtno usmerjeno pot do želenih ciljev. Veščina kakovostnega in učinkovitega upravljanja s časom vključuje zlasti jasno določanje ciljev in želenih rezultatov, natančno določanje prioritet, sistematično načrtovanje del, nalog in aktivnosti, načrtno terminsko razporejanje opravil, organiziranje in vodenje izvajanja aktivnosti, del in nalog, spremljanje uspešnosti in učinkovitosti, nadzorovanje porabe časa, analiziranje ustvarjanja dodane vrednosti glede na čas, sprotno odpravljanje prekinitev in motenj pri delu ter stalno izboljševanje upravljanja s svojim časom.
 
    Knjiga je namenjena zlasti direktorjem, menedžerjem, podjetnikom, vodjem na vseh nivojih vodenja v podjetjih in drugih organizacijah, kadrovikom, predavateljem in študentom ter vsem zaposlenim, ki se pri svojem delu in na delovnem mestu soočajo s pomanjkanjem časa in z izzivi bolj učinkovitega časovnega upravljanja.
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Tehnike upravljanja
 
     s časom nam omogočajo
 
     osredotočanje na tiste
 
     ključne naloge,
 
     s katerimi bomo
 
     lahko dosegli tudi
 
     najpomembnejše
 
     rezultate.«
 
 
   
   

 
 
Kazalo vsebine
 
 
   1. poglavje: Veščina upravljanja s časom
 
  
2. poglavje: Opredelitev želenih rezultatov, namena in ciljev
 
  
3. poglavje: Določanje prioritetnih opravil
 
  
4. poglavje: Načrtovanje aktivnosti in nalog
 
  
5. poglavje: Priprava časovnega razporeda
 
  
6. poglavje: Organiziranje aktivnosti in nalog
 
  
7. poglavje: Redno spremljanje učinkov in rezultatov
 
  
8. poglavje: Samonagrajevanje za uspešnost
 
  
9. poglavje: Spremljanje porabe svojega časa
 
10. poglavje: Analiziranje ustvarjanja dodane vrednosti
 
11. poglavje: Povečanje učinkovitosti in uspešnosti pri delu
 
12. poglavje: Sočasno in zaporedno opravljanje del in nalog
 
13. poglavje: Odpravljanje prekinitev, motenj in zastojev
 
14. poglavje: Problematika odlašanja in podaljševanja dela
 
15. poglavje: Premagovanje miselnih in čustvenih ovir
 
16. poglavje: Opravljanje neprijetnih del in nalog
 
17. poglavje: Prilaganje aktivnosti bioritmu
   
   
dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige


     Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega in založniškega podjetja Mihalič in partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom ter s splošnim menedžmentom. Na področju razvoja zaposlenih ima več kot dvajset let delovnih izkušenj. Na področjih upravljanja s človeškim kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka Ministrstva za obrambo, zadnjih petnajst let pa deluje kot podjetnica, svetovalka in raziskovalka. Sodeluje pri različnih razvojnih, raziskovalnih in poslovnih projektih.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih člankov ter poslovnih priročnikov, knjig in monografij. Rezultate svojega dela in raziskav predstavlja tudi na seminarjih, posvetih in konferencah. Prejela je priznanje Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše diplomsko delo (Fakulteta za organizacijske vede, 1999) in za najboljše magistrsko delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007) ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo (Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana in Andragoškega društva Slovenije.
 
» Bibliografija (Institut informacijskih znanosti)
 
» Citiranost objav (Google Scholar)

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500      info@zalozba-mihalic.com
 
 
 
© 2021 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.