strokovna literatura   človeški kapital
                   znanje  
odlična poslovna praksa
             
uspešen razvoj zaposlenih
intelektualni kapital  
sodobne organizacije
                        
učinkovitost   ekonomija znanja
 
 

Knjige za poslovno
in osebno odličnost
 
      Program založbe  |  Nakup knjig  |  Prodajna mesta  |  Založba  |  Objave za medije 
   
     
     
 
 

 
Kako razvijam
kariero
 
» Več o knjigi
 
» Kazalo vsebine
 
» Avtorica knjige
 
» Nakup knjige
 
   
Žepni poslovni priročnik
 
Kako razvijam kariero
 
Žepni priročnik za uspešen razvoj lastne kariere in kariere svojih zaposlenih. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Spoznajte pomen načrtnega
razvoja kariere.
 
Zaposleni, ki so deležni sistematičnega in načrtnega razvoja kariere, dosegajo višjo stopnjo uspešnosti pri delu, izkazujejo večje zadovoljstvo pri delu in zaupanje v vodstvo organizacije.
 
 
 
Spoznajte učinkovit
karierni menedžment.
 
Sistem upravljanja kariere zaposlenih se izvaja preko praktičnih ukrepov, katerih so deležni vsi zaposleni in z enakimi možnostmi za doseganje karierne ter osebne rasti in razvoja.
 
 
 
Prevzemite odgovornost
za karierni razvoj.
 
Vsak zaposleni mora prepoznati in izkoristiti dane karierne možnosti, obenem pa biti pripravljen na spremembo delovnega mesta, okolja in celo poklica.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Kako razvijam kariero
 
     Zbirka: 30 minut za vodenje (žepni poslovni priročniki)
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Tiskarna Pleško d.o.o., Ljubljana
 
     Fotografija na naslovnici: Foto Spring d.o.o., Maribor
 
     Izid: januar 2011
 
     Število strani in mere: 48 strani, 12,5 x 17,5 cm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-92820-6-9
 
     COBISS ID: 253565440
 
     Cena: 12,99 EUR  V ceni je že vključen 5% DDV.
 
   
   
   
r  
 
    Citat iz knjige
 
     »Vsak zaposleni mora
 
     prevzeti aktivno vlogo
 
     pri upravljanju lastne
 
     kariere, vaša odgovornost
 
     kot vodje pa je, da vsem
 
     sodelavcem omogočite
 
     kakovosten in sistematičen
 
     karierni razvoj.
«
 
 
   
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Skrb za karierni razvoj zaposlenih se obrestuje tako sodelavcem kot vodstvu in organizaciji kot celoti. V podjetjih, ki načrtno in sistematično razvijajo kariere svojih zaposlenih, je mogoče zaslediti višjo stopnjo zadovoljstva in produktivnosti pri delu, nižjo stopnjo fluktuacije in višjo splošno stopnjo uspešnosti organizacije.
 
    V priročniku bomo na enostaven in hiter način spoznali temelje upravljanja sodobne kariere. Naučili se bomo načrtnega usmerjanja in sistematičnega razvoja lastne kariere ter kariere svojih zaposlenih. Poleg ukrepov kariernega menedžmenta in priložnosti kariernega razvoja, bomo spoznali tudi karierne načrte in razgovore, izzive napredovanja in stagniranja, osvojili sistem razvoja naslednikov in kariere talentov ter spoznali pomen izobraževanja za razvoj kariere. S pomočjo priročnika se bomo pripravili tudi na morebitne spremembe delovnega mesta, delovnega okolja ali poklica ter se izognili najpogostejšim pastem in napakam v kariernem razvoju.
 
    Priročnik odlikuje, tako kot celotno zbirko knjižic '30 minut za vodenje', enostavnost za uporabo, razumljivost in praktičnost. Gre namreč za odziv na potrebe vodij po vedno širših znanjih in veščinah, za pridobivanje katerih pa imamo na voljo vedno manj časa. Obenem pa gre tudi za odziv na dejstvo, da projekti uvajanja novih orodij s strani zunanjih izvajalcev največkrat preveč obremenijo organizacijo, tako časovno kot finančno. Zato se organizacije vedno pogosteje odločajo za samostojno izvedbo tovrstnih projektov, za kar pa seveda potrebujemo znanja in nasvete.
 
    Knjiga je namenjena zlasti direktorjem, menedžerjem, kadrovikom in vodjem na vseh nivojih vodenja v podjetjih in drugih organizacijah, podjetnikom, kariernim svetovalcem, pa tudi predavateljem in študentom na višjih in visokih strokovnih šolah ter fakultetah.
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Če kot vodja ne boste
 
     znali pravilno razvijati
 
     kariere svojih zaposlenih,
 
     potem lahko pozabite
 
     tudi na uspešnost
 
     lastne kariere.«
 
 
   
   

 
 
Kazalo vsebine
 
 
   1. poglavje: Opredelitev kariere
 
  
2. poglavje: Načrtno upravljanje kariere
 
  
3. poglavje: Priložnosti kariernega razvoja
 
  
4. poglavje: Ukrepi kariernega menedžmenta
 
  
5. poglavje: Razvoj lastne kariere
 
  
6. poglavje: Razvoj kariere zaposlenih
 
  
7. poglavje: Karierno usmerjanje
 
  
8. poglavje: Napredovanje
 
  
9. poglavje: Stagniranje in nazadovanje
 
10. poglavje: Karierni načrti
 
11. poglavje: Karierni razgovori
 
12. poglavje: Razvoj naslednikov
 
13. poglavje: Razvoj talentov
 
14. poglavje: Kariera in izobraževanje
 
15. poglavje: Sprememba delovnega mesta
 
16. poglavje: Sprememba poklica in delovnega okolja
 
17. poglavje: Pasti in napake v kariernem razvoju
 
 
Temeljni zaključki in poudarki
 
Priporočena literatura za dodatno branje
   
   
dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige


     Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega in založniškega podjetja Mihalič in partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom ter s splošnim menedžmentom. Na področju razvoja zaposlenih ima več kot dvajset let delovnih izkušenj. Na področjih upravljanja s človeškim kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka Ministrstva za obrambo, zadnjih petnajst let pa deluje kot podjetnica, svetovalka in raziskovalka. Sodeluje pri različnih razvojnih, raziskovalnih in poslovnih projektih.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih člankov ter poslovnih priročnikov, knjig in monografij. Rezultate svojega dela in raziskav predstavlja tudi na seminarjih, posvetih in konferencah. Prejela je priznanje Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše diplomsko delo (Fakulteta za organizacijske vede, 1999) in za najboljše magistrsko delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007) ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo (Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana in Andragoškega društva Slovenije.
 
» Bibliografija (Institut informacijskih znanosti)
 
» Citiranost objav (Google Scholar)

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500      info@zalozba-mihalic.com
 
 
 
© 2021 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.