strokovna literatura   človeški kapital
                   znanje  
odlična poslovna praksa
             
uspešen razvoj zaposlenih
intelektualni kapital  
sodobne organizacije
                        
učinkovitost   ekonomija znanja
 
 

Knjige za poslovno
in osebno odličnost
 
      Program založbe  |  Nakup knjig  |  Prodajna mesta  |  Založba  |  Objave za medije 
   
     
     
 
 

 
Kako pravilno
komuniciram
 
» Več o knjigi
 
» Kazalo vsebine
 
» Avtorica knjige
 
» Nakup knjige
 
   
Žepni poslovni priročnik
 
Kako pravilno komuniciram
 
Žepni priročnik za učinkovito, pravilno in etično poslovno komuniciranje. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Spoznajte sodobno
poslovno komuniciranje.
 
Pravilno poslovno komuniciranje je demokratično, profesionalno, etično, strpno, iskreno in spoštljivo. Sodobno poslovno komuniciranje pa je poleg tega tudi iskrivo, navdihujoče in prijateljsko.
 
 
 
Naučite se učinkovitega
komuniciranja.
 
Komunikacija je dovolj učinkovita le v primeru, da enako intenzivno poteka tako od zgoraj navzdol kot od spodaj navzgor in obenem enako intenzivno tudi iz zunanjega okolja v organizacijo kot iz organizacije v okolje. Možnosti komuniciranja morajo biti povsem enake za vse deležnike (zaposlene, kupce, dobavitelje, delničarje, poslovne partnerje in druge).
 
 
 
Spoznajte pravila različnih
oblik komuniciranja.
 
Pravilno pisno komuniciranje, telefoniranje, vodenje sestankov, tržno komuniciranje, komuniciranje s sodelavci, elektronsko komuniciranje, itd.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Kako pravilno komuniciram
 
     Zbirka: 30 minut za vodenje (žepni poslovni priročniki)
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Tiskarna Pleško d.o.o., Ljubljana
 
     Fotografija na naslovnici: Foto Spring d.o.o., Maribor
 
     Izid: september 2010, ponatis november 2010
 
     Število strani in mere: 48 strani, 12,5 x 17,5 cm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-92820-4-5
 
     COBISS ID: 252590592, ponatis 253061376
 
     Cena: 12,99 EUR  V ceni je že vključen 5% DDV.
 
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Zaradi pravilne komunikacije
 
     smo pogosto uspešni tam,
 
     kjer je to videti nemogoče,
 
     zaradi nepravilne komunikacije
 
     pa smo neredko neuspešni tam,
 
     kjer je uspeh videti neizogiben.
«
 
 
   
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Poslovno komuniciranje je eno izmed področij, ki v zadnjih letih doživlja velike spremembe. Korporativna komunikacija je namreč postala veliko bolj demokratična, odprta in intenzivnejša, obenem pa manj profesionalna, prehitra in površna. V odnosu do neposredne ustne in pisne komunikacije, se je močno povečal delež elektronske komunikacije. Poslovno komuniciranje je obenem postalo zahtevnejše, saj se je močno skrajšal čas, ki je potreben za optimalno odzivnost, sprejem in želeni učinek komuniciranih sporočil. Kljub temu pa organizacije področju poslovnega komuniciranja posvečajo premalo pozornosti. Na področju komuniciranja v organizacijah žal vlada nek varljiv občutek, da o tem vemo dovolj in da to niti ni tako zelo pomembno, češ, saj znamo govoriti, pisati in brati. Pa vendar se ravno pri komuniciranju dela največ napak in največkrat se tega sploh ne zavedamo. Tudi vzroke različnih težav bi v organizacijah morali vedno najprej iskati v komunikaciji in šele nato drugod. Zaradi pravilne komunikacije smo namreč pogosto uspešni tam, ker je to videti nemogoče, zaradi nepravilne komunikacije pa smo neredko neuspešni tam, kjer je uspeh morda videti neizogiben.
 
    V priročniku bomo na enostaven in hiter način spoznali pravila poslovnega komuniciranja in načine učinkovitega podajanja in prejemanja sporočil v različnih oblikah komuniciranja ter tako pridobili celosten vpogled v pravilno poslovno komunikacijo. Kot vodja morate namreč vedeti, kaj je pri poslovnem komuniciranju sprejemljivo in kaj ne, kdaj boste s sporočilom dosegli pravi učinek in katerim napakam v komunikaciji se morate izogibati. Ko boste to osvojili, boste razvijali tudi pravi občutek za komuniciranje. Z vajo in upoštevanjem smernic v praksi, pa boste postajali vedno bolj vešči komuniciranja, kar bo v zadovoljstvo tako vam kot vašim zaposlenim, kupcem, strankam in drugim deležnikom. Neredko smo presenečeni, kako izboljšanje komunikacije v organizacijah pozitivno vpliva na vsa ostala področja delovanja, poslovanja in medsebojnih odnosov.
 
    Priročnik odlikuje, tako kot celotno zbirko knjižic '30 minut za vodenje', enostavnost za uporabo, razumljivost in praktičnost. Gre namreč za odziv na potrebe vodij po vedno širših znanjih in veščinah, za pridobivanje katerih pa imamo na voljo vedno manj časa. Obenem pa gre tudi za odziv na dejstvo, da projekti uvajanja novih orodij s strani zunanjih izvajalcev največkrat preveč obremenijo organizacijo, tako časovno kot finančno. Zato se organizacije vedno pogosteje odločajo za samostojno izvedbo tovrstnih projektov, za kar pa seveda potrebujemo znanja in nasvete.
 
    Knjiga je namenjena direktorjem, menedžerjem, vodjem, kadrovikom, tržnikom in drugim uporabnikom.
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Na področju komuniciranja
 
     vlada nek varljiv občutek,
 
     da o tem vemo dovolj,
 
     pa vendar se ravno
 
     pri komuniciranju dela
 
     največ napak.
«
 
 
   
   

 
 
Kazalo vsebine
 
 
   1. poglavje: Poslovno komuniciranje
 
  
2. poglavje: Demokratično komuniciranje
 
  
3. poglavje: Pravilna poslovna komunikacija
 
  
4. poglavje: Komuniciranje s sodelavci
 
  
5. poglavje: Pisno komuniciranje
 
  
6. poglavje: Sestanki in pogajanja
 
  
7. poglavje: Predavanja in predstavitve
 
  
8. poglavje: Informiranje zaposlenih
 
  
9. poglavje: Telefoniranje
 
10. poglavje: Tržno komuniciranje
 
11. poglavje: Elektronsko komuniciranje
 
12. poglavje: Neverbalno komuniciranje
 
13. poglavje: Aktivno poslušanje
 
14. poglavje: Poslovni bonton
   
   
dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige


     Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega in založniškega podjetja Mihalič in partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom ter s splošnim menedžmentom. Na področju razvoja zaposlenih ima več kot dvajset let delovnih izkušenj. Na področjih upravljanja s človeškim kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka Ministrstva za obrambo, zadnjih petnajst let pa deluje kot podjetnica, svetovalka in raziskovalka. Sodeluje pri različnih razvojnih, raziskovalnih in poslovnih projektih.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih člankov ter poslovnih priročnikov, knjig in monografij. Rezultate svojega dela in raziskav predstavlja tudi na seminarjih, posvetih in konferencah. Prejela je priznanje Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše diplomsko delo (Fakulteta za organizacijske vede, 1999) in za najboljše magistrsko delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007) ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo (Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana in Andragoškega društva Slovenije.
 
» Bibliografija (Institut informacijskih znanosti)
 
» Citiranost objav (Google Scholar)

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500      info@zalozba-mihalic.com
 
 
 
© 2021 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.