strokovna literatura   človeški kapital
                   znanje  
odlična poslovna praksa
             
uspešen razvoj zaposlenih
intelektualni kapital  
sodobne organizacije
                        
učinkovitost   ekonomija znanja
 
 

Knjige za poslovno
in osebno odličnost
 
      Program založbe  |  Nakup knjig  |  Prodajna mesta  |  Založba  |  Objave za medije 
   
     
     
 
 

 
Kako ocenjujem
zaposlene
 
» Več o knjigi
 
» Kazalo vsebine
 
» Avtorica knjige
 
» Nakup knjige
 
  Žepni poslovni priročnik
 
Kako ocenjujem zaposlene
 
Žepni priročnik za izvajanje ocenjevanja zaposlenih.
Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Izkoristite prednosti sistematičnega
ocenjevanja v organizaciji.
 
Sistem ocenjevanja zaposlenih omogoča redno preverjanje dejavnikov uspešnosti in učinkovitosti, analitično vrednotenje vplivov na ustvarjanje dodane vrednosti, transparentno upravljanje zaposlenih in enostavnejše doseganje želenega razvoja na ravni celotne organizacije.
 
 
 
Spoznajte koncept pravilnega in
kakovostnega ocenjevanja zaposlenih.
 
Sistem ocenjevanja zaposlenih vključuje celovito ocenitev posameznikov s strani vodij, sodelavcev, podrejenih in samoocenitev. Skupaj z ocenjevalnim razgovorom in akcijskim načrtom ukrepov omogoča permanentno izboljševanje delovnih rezultatov, načinov opravljanja del in nalog, kompetenc in osebnostnih lastnosti ter sposobnosti vsakega posameznika.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Kako ocenjujem zaposlene
 
     Zbirka: 30 minut za vodenje (žepni poslovni priročniki)
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Nonparel d.o.o., Kranj
 
     Fotografija na naslovnici: MediaFocus Int., Florida, ZDA
 
     Izid: marec 2020
 
     Število strani in mere: 41 strani, 12,5 x 17,5 cm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-94828-1-0
 
     COBISS ID: 303229952
 
     Cena: 12,99 EUR  V ceni je že vključen 5% DDV.
 
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Temeljni namen ocenjevanja
 
     zaposlenih je analiziranje
 
     individualnega prispevka
 
     posameznika k delovanju
 
     in razvoju organizacije ter
 
     hkrati preučevanje
 
     skladnosti rezultatov
 
     vsakega zaposlenega
 
     s korporativnimi zahtevami.«
 
   
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Ocenjevanje zaposlenih predstavlja učinkovito metodo ugotavljanja ustreznosti posameznikov in rednega spremljanja njihovega razvoja ter napredka pri delu in v delovnem okolju. Ocenjevanje zaposlenih nudi enega izmed najbolj transparentnih in enostavnih orodij upravljanja s človeškimi viri in človeškim kapitalom, katerega uporaba je danes postala nepogrešljiv del vodenja ljudi v vseh sodobnih organizacijah.
 
    Žepni priročnik za ocenjevanje zaposlenih celovito predstavlja sistem in koncept izvedbe ocenjevanja vseh zaposlenih v organizacijah. Uvodoma je osvetljen pomen ocenjevanja tako za vsakega posameznika kot za celotno organizacijo in predstavljene so tudi temeljne metode in tehnike ocenjevanja zaposlenih. Osrednji del priročnika je namenjen načrtu uvedbe in izvajanju ocenjevanja zaposlenih, vključno z ocenjevalnim listom, izdelavo individualnih poročil o ocenjevanju, izvedbo ocenjevalnih razgovorov med vodjo in zaposlenimi ter pripravo akcijskih načrtov z ukrepi za izboljšanje stanja na ravni posameznikov, skupin in timov ter organizacije. Pomemben del priročnika je namenjen uporabi rezultatov ocenjevanja zaposlenih in povezanosti z drugimi orodji vodenja, spremljanju napredka in razvoja zaposlenih ter normativni ureditvi sistema ocenjevanja v organizaciji.
 
    Priročnik odlikujejo, tako kot celotno zbirko knjižic »30 minut za vodenje«, priročnost za takojšnjo uporabo v poslovni praksi, enostavnost in razumljivost. Gre namreč za odziv na potrebe vodij po vedno širših znanjih in veščinah vodenja zaposlenih, za pridobivanje katerih je na voljo vse manj časa. Hkrati gre tudi za odziv na dejstvo, da projekti uvajanja novih orodij s strani zunanjih izvajalcev največkrat preveč obremenijo organizacijo, tako časovno kot finančno. Zato se vodstva organizacij vse pogosteje odločajo za samostojno izvedbo tovrstnih projektov, za kar pa potrebujemo uporabna znanja in praktične nasvete.
 
    Knjiga je namenjena zlasti direktorjem, menedžerjem, podjetnikom, kadrovikom in vodjem na vseh nivojih in področjih vodenja v podjetjih in drugih organizacijah.
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Končni cilj procesa
 
     ocenjevanja zaposlenih je
 
     povečanje ravni uspešnosti
 
     in učinkovitosti organizacije
 
     preko večje uspešnosti
 
     in učinkovitosti vsakega
 
     posameznika.«
 
 
   
   

 
 
Kazalo vsebine
 
 
   1. poglavje: Opredelitev ocenjevanja zaposlenih
 
  
2. poglavje: Pomen ocenjevanja zaposlenih za organizacijo
 
  
3. poglavje: Pomen ocenjevanja zaposlenih za posameznika
 
  
4. poglavje: Metode in tehnike ocenjevanja zaposlenih
 
  
5. poglavje: Osnovni koncept izvedbe ocenjevanja v organizaciji
 
  
6. poglavje: Ocenjevalni list
 
  
7. poglavje: Ocenitev zaposlenih s strani neposrednega vodje
 
  
8. poglavje: Samoocenitev posameznikov
 
  
9. poglavje: Ocenitev zaposlenih s strani ožjih sodelavcev
 
10. poglavje: Ocenitev zaposlenih s strani podrejenih sodelavcev
 
11. poglavje: Izdelava individualnih poročil o ocenjevanju
 
12. poglavje: Ocenjevalni razgovori
 
13. poglavje: Akcijski načrti zaposlenih
 
14. poglavje: Uporaba rezultatov ocenjevanja
 
15. poglavje: Spremljanje napredka in razvoja zaposlenih
 
16. poglavje: Ureditev sistema ocenjevanja zaposlenih v organizaciji
   
   
dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige


     Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega in založniškega podjetja Mihalič in partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom ter s splošnim menedžmentom. Na področju razvoja zaposlenih ima več kot dvajset let delovnih izkušenj. Na področjih upravljanja s človeškim kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka Ministrstva za obrambo, zadnjih petnajst let pa deluje kot podjetnica, svetovalka in raziskovalka. Sodeluje pri različnih razvojnih, raziskovalnih in poslovnih projektih.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih člankov ter poslovnih priročnikov, knjig in monografij. Rezultate svojega dela in raziskav predstavlja tudi na seminarjih, posvetih in konferencah. Prejela je priznanje Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše diplomsko delo (Fakulteta za organizacijske vede, 1999) in za najboljše magistrsko delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007) ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo (Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana in Andragoškega društva Slovenije.
 
» Bibliografija (Institut informacijskih znanosti)
 
» Citiranost objav (Google Scholar)

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500      info@zalozba-mihalic.com
 
 
 
© 2021 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.