strokovna literatura   človeški kapital
                   znanje  
odlična poslovna praksa
             
uspešen razvoj zaposlenih
intelektualni kapital  
sodobne organizacije
                        
učinkovitost   ekonomija znanja
 
 

Knjige za poslovno
in osebno odličnost
 
      Program založbe  |  Nakup knjig  |  Prodajna mesta  |  Založba  |  Objave za medije 
   
     
     
 
 

 
Kako obvladujem
stres pri delu
 
» Več o knjigi
 
» Kazalo vsebine
 
» Avtorica knjige
 
» Nakup knjige
 
  Žepni poslovni priročnik
 
Kako obvladujem stres pri delu
 
Žepni priročnik za učinkovito in hitro obvladovanje stresa pri delu.
Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Spoznajte oblike stresorjev in njihov vpliv
na zdravje in delo zaposlenih.
 
Notranji in zunanji viri stresa pri delu vplivajo na delovanje zaposlenih in dolgoročno lahko povzročijo njihovo izgorelost ter ustvarjajo celo organizacijski stres, ki lahko sčasoma izčrpa celoten korporativni sistem.
 
 
 
Osvojite veščine obvladovanja stresa,
tako v poklicnem kot zasebnem življenju.
 
Stres je mogoče učinkovito obvladovati s pomočjo ustreznih tehnik vodenja in razbremenitev ter uporabe primernih metod sproščanja, regeneracije, zdravega življenjskega sloga, celostne fizične in čustvene vadbe, pravilnih tehnik dihanja in krepitve življenjske energije.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Kako obvladujem stres pri delu
 
     Zbirka: 30 minut za vodenje (žepni poslovni priročniki)
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Nonparel d.o.o., Kranj
 
     Fotografija na naslovnici: MediaFocus Int., Florida, ZDA
 
     Izid: april 2020
 
     Število strani in mere: 65 strani, 12,5 x 17,5 cm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-94828-2-7
 
     COBISS ID: 305003264
 
     Cena: 14,99 EUR  V ceni je že vključen 5% DDV.
 
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Učinkovito obvladovanje
 
     stresa pri delu je veščina,
 
     ki jo je mogoče pridobiti.
 
     Odziv posameznika na
 
     stresne dejavnike namreč
 
     ni odvisen le od naših
 
     osebnostnih lastnosti
 
     in zmožnosti ter oblik
 
     in količine stresa, temveč
 
     je v največji meri odvisen
 
     od naše usposobljenosti
 
     in pripravljenosti
 
     za soočanje s stresom.«
 
   
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Stres, kronična utrujenost in izgorelost zaposlenih povzročajo sodobnim organizacijam vse višje stroške, saj se odražajo v nižji stopnji produktivnosti, pogostim zdravstvenim odsotnostim, nastankom poklicnih bolezni in invalidnosti, nižji stopnji kakovosti dela, nezadovoljstvu zaposlenih, visoki fluktuaciji in nizkem ugledu organizacije v javnosti.
 
    Žepni priročnik celovito predstavlja učinkovite ukrepe, metode in pravilne tehnike za obvladovanje stresa pri delu in odpravljanje kronične utrujenosti posameznikov ter preprečevanje njihove izčrpanosti in zlasti izgorelosti v sodobnih delovnih okoljih. Uvodoma so predstavljene vrste in oblike stresorjev pri delu in na delovnem mestu ter njihov vpliv na zdravje in delo zaposlenih, vključno s pojavom organizacijskega stresa. Predstavljeni so pristopi v vodenju, s katerimi je mogoče uspešno upravljati s stresom. Poudarek je namenjen vzpostavitvi nestresnega delovnega okolja, uporabi ustreznega poslovnega komuniciranja, zagotovitvi regeneracije zaposlenih, vlogi razbremenitev in pomenu odmorov ter rednih počitkov.
 
    Osrednji del priročnika je namenjen osvojitvi metod in tehnik sproščanja, celostne fizične in čustvene vadbe, rekreacije in velnesa v organizacijah, zdrave in raznovrstne prehrane, tehnik pravilnega dihanja ob doživljanju stresa, celostne obnove organizma in zadostnega spanja, krepitvi življenjske energije ter usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja.
 
    Knjiga je namenjena zlasti direktorjem, menedžerjem, podjetnikom, vodjem na vseh nivojih vodenja v podjetjih in drugih organizacijah, kadrovikom, predavateljem in študentom ter vsem zaposlenim, ki se pri svojem delu soočajo s stresom.
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Delajmo tisto, kar
 
     nas veseli, oziroma,
 
     poskušajmo vzljubiti to,
 
     kar delamo. K temu
 
     dodajmo še, da vse
 
     delajmo s čim manj stresa.
 
     Ko bi bilo to v življenju
 
     tako preprosto, kajne?
 
     Pa vendar je izpolnjujoče
 
     in nestresno življenje
 
     dosegljivo, če delamo
 
     s srcem in če delamo
 
     za srečo, tako lastno
 
     kot svojih najbližjih
 
     in sodelavcev.«
 
 
   
   

 
 
Kazalo vsebine
 
 
   1. poglavje: Stres v sodobnem delovnem okolju
 
  
2. poglavje: Vrste in oblike stresorjev pri delu
 
  
3. poglavje: Vpliv stresa na zdravje in delo zaposlenih
 
  
4. poglavje: Organizacijski stres
 
  
5. poglavje: Stres, kronična utrujenost in izgorelost
 
  
6. poglavje: Delovni slog, osebnostne lastnosti in stres
 
  
7. poglavje: Vpliv vodenja na upravljanje s stresom
 
  
8. poglavje: Opolnomočenje zaposlenih kot obramba pred stresom
 
  
9. poglavje: Zaposlenim prijazno in nestresno delovno okolje
 
10. poglavje: Komunikacija kot ključno orodje obvladovanja stresa
 
11. poglavje: Pomen razbremenitev pri delu in nalogah
 
12. poglavje: Regeneracija zaposlenih
 
13. poglavje: Vloga zdravega življenjskega sloga
 
14. poglavje: Odmori, počitki in dopust
 
15. poglavje: Celostna fizična in čustvena vadba
 
16. poglavje: Rekreacija in velnes v organizaciji
 
17. poglavje: Zdrava in raznovrstna prehrana
 
18. poglavje: Metode in tehnike sproščanja
 
19. poglavje: Pomen spanja v obrambi pred stresom
 
20. poglavje: Pravilno dihanje in stres
 
21. poglavje: Krepitev življenjske energije, sreča in delo
 
22. poglavje: Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
   
   
dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige


     Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega in založniškega podjetja Mihalič in partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom ter s splošnim menedžmentom. Na področju razvoja zaposlenih ima več kot dvajset let delovnih izkušenj. Na področjih upravljanja s človeškim kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka Ministrstva za obrambo, zadnjih petnajst let pa deluje kot podjetnica, svetovalka in raziskovalka. Sodeluje pri različnih razvojnih, raziskovalnih in poslovnih projektih.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih člankov ter poslovnih priročnikov, knjig in monografij. Rezultate svojega dela in raziskav predstavlja tudi na seminarjih, posvetih in konferencah. Prejela je priznanje Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše diplomsko delo (Fakulteta za organizacijske vede, 1999) in za najboljše magistrsko delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007) ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo (Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana in Andragoškega društva Slovenije.
 
» Bibliografija (Institut informacijskih znanosti)
 
» Citiranost objav (Google Scholar)

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500      info@zalozba-mihalic.com
 
 
 
© 2023 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.