strokovna literatura   človeški kapital
                   znanje  
odlična poslovna praksa
             
uspešen razvoj zaposlenih
intelektualni kapital  
sodobne organizacije
                        
učinkovitost   ekonomija znanja
 
 

Knjige za poslovno
in osebno odličnost
 
      Program založbe  |  Nakup knjig  |  Prodajna mesta  |  Založba  |  Objave za medije 
   
     
     
 
 

 
Kako motiviram
sodelavce
 
» Več o knjigi
 
» Kazalo vsebine
 
» Avtorica knjige
 
» Nakup knjige
 
   
Žepni poslovni priročnik
 
Kako motiviram sodelavce
 
Žepni priročnik za učinkovito motiviranje in stimuliranje zaposlenih.
Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Spoznajte namen motiviranja zaposlenih
in odgovornost za njihovo motivacijo.
 
Brez motiviranja zaposlenih ni uspešnega vodenja. Brez uspešnega vodenja pa ni uspešnih zaposlenih in brez uspešnih ljudi seveda ni uspešne organizacije.
 
 
 
Naučite se najučinkovitejših in zanesljivih
načinov motiviranja zaposlenih.
 
Motiviranje z nedenarnimi in denarnimi nagradami, izvajanje motivacijskih govorov, stimuliranje s cilji in načrti, motiviranje z zaupanjem in s podporo ter hvaljenjem in spodbujanjem, motiviranje s pozitivnim zgledom in prenosom znanj ter številni drugi pristopi.
 
 
 
Spoznajte pravilen pristop k motiviranju ljudi
in dejavnike, ki uničujejo motivacijo.
 
Redno motiviranje z izključno pozitivnimi pristopi kot pravilen način motiviranja, prilagajanje motiviranja posamezniku in izogibanje dejavnikom, ki zmanjšujejo ter uničujejo motivacijo zaposlenih.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Kako motiviram sodelavce
 
     Zbirka: 30 minut za vodenje (žepni poslovni priročniki)
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Tiskarna Pleško d.o.o., Ljubljana
 
     Fotografija na naslovnici: Foto Spring d.o.o., Maribor
 
     Izid: junij 2010, ponatis februar 2011
 
     Število strani in mere: 48 strani, 12,5 x 17,5 cm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-92820-2-1
 
     COBISS ID: 251379712, ponatis 254456832
 
     Cena: 12,99 EUR  V ceni je že vključen 5% DDV.
 
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Vodje pogosto potožijo, da
 
     njihovi zaposleni niso zavzeti,
 
     da jim ni mar in podobno.
 
     Seveda, da jim ni mar in jim
 
     je vseeno, saj niso motivirani.
 
     In zakaj niso? Ker jih nihče
 
     ni motiviral. Za njihovo
 
     motiviranost ste odgovorni
 
     vi kot vodja in nihče drug!
«
 
 
   
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Zaposlene moramo motivirati zato, da bodo lažje in bolje opravljali svoje delo, izkoristili svoja znanja, uresničevali zastavljene cilje, razvijali lastne potenciale in dosegali stalen razvoj ter rast. Motivacija predstavlja pogonsko silo zaposlenih, motivirani zaposleni pa pogonsko silo organizacije. Zato je motiviranje ena izmed prioritetnih nalog vodenja in stopnja motiviranosti zaposlenih je izključno odgovornost vodij. Za pravilno, celostno in pravočasno motiviranje pa mora vodstvo pridobiti ustrezna znanja in veščine.
 
    V priročniku se bomo najprej seznanili z nameni motiviranja zaposlenih in spoznali izzive sodobnega motiviranja. Pridobili bomo potrebna znanja o načinih motiviranja, ki se v poslovni praksi izkazujejo kot najučinkovitejši in posledično najboljši. Obenem pa bomo spoznali tudi osnove motivacijskega komuniciranja in motiviranja po meri posameznika ter si ogledali splošna pravila izvajanja motiviranja in spoznali uničevalce motivacije.
 
    Priročnik odlikuje, tako kot celotno zbirko knjižic '30 minut za vodenje', enostavnost za uporabo, razumljivost in praktičnost. Gre namreč za odziv na potrebe vodij po vedno širših znanjih in veščinah, za pridobivanje katerih pa imamo na voljo vedno manj časa. Obenem pa gre tudi za odziv na dejstvo, da projekti uvajanja novih orodij s strani zunanjih izvajalcev največkrat preveč obremenijo organizacijo, tako časovno kot finančno. Zato se organizacije vedno pogosteje odločajo za samostojno izvedbo tovrstnih projektov, za kar pa seveda potrebujemo znanja in nasvete.
 
    Knjiga je namenjena direktorjem, menedžerjem, vodjem, kadrovikom in drugim uporabnikom.
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Poznavanje pravilnih načinov
 
     motiviranja zaposlenih je
 
     postalo še pomembnejše, saj
 
     je ljudi danes težje motivirati,
 
     kot kdaj koli doslej.
«
 
 
   
   

 
 
Kazalo vsebine
 
 
   1. poglavje: Motiviranje kot prioriteta in odgovornost vodij
 
  
2. poglavje: Motiviranost kot pogonska sila organizacije
 
  
3. poglavje: Izzivi sodobnega motiviranja
 
  
4. poglavje: Najučinkovitejši načini motiviranja
 
  
5. poglavje: Nedenarne nagrade kot motivator
 
  
6. poglavje: Denarne nagrade kot motivator
 
  
7. poglavje: Motivacijski učinki plače
 
  
8. poglavje: Stimuliranje s cilji in načrti
 
  
9. poglavje: Motiviranje z zaupanjem in podporo
 
10. poglavje: Motiviranje s hvaljenjem in spodbujanjem
 
11. poglavje: Motiviranje s pozitivnim zgledom
 
12. poglavje: Motivacijsko komuniciranje
 
13. poglavje: Motiviranje po meri posameznika
 
14. poglavje: Pravilen pristop k motiviranju
 
15. poglavje: Nevarni uničevalci motivacije
   
   
dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige


     Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega in založniškega podjetja Mihalič in partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom ter s splošnim menedžmentom. Na področju razvoja zaposlenih ima več kot dvajset let delovnih izkušenj. Na področjih upravljanja s človeškim kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka Ministrstva za obrambo, zadnjih petnajst let pa deluje kot podjetnica, svetovalka in raziskovalka. Sodeluje pri različnih razvojnih, raziskovalnih in poslovnih projektih.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih člankov ter poslovnih priročnikov, knjig in monografij. Rezultate svojega dela in raziskav predstavlja tudi na seminarjih, posvetih in konferencah. Prejela je priznanje Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše diplomsko delo (Fakulteta za organizacijske vede, 1999) in za najboljše magistrsko delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007) ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo (Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana in Andragoškega društva Slovenije.
 
» Bibliografija (Institut informacijskih znanosti)
 
» Citiranost objav (Google Scholar)

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500      info@zalozba-mihalic.com
 
 
 
© 2023 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.