strokovna literatura   človeški kapital
                   znanje  
odlična poslovna praksa
             
uspešen razvoj zaposlenih
intelektualni kapital  
sodobne organizacije
                        
učinkovitost   ekonomija znanja
 
 

Knjige za poslovno
in osebno odličnost
 
      Program založbe  |  Nakup knjig  |  Prodajna mesta  |  Založba  |  Objave za medije 
   
     
     
 
 

 
Kako izvedem
letni razgovor
 
» Več o knjigi
 
» Kazalo vsebine
 
» Avtorica knjige
 
» Nakup knjige
 
   
Žepni poslovni priročnik
 
Kako izvedem letni razgovor
 
Priročnik za pripravo, izvajanje in vodenje rednih letnih razgovorov v organizacijah. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Spoznajte prednosti, cilje in učinke
rednih letnih razgovorov.
 
Letni razgovori so eno izmed najbolj uporabnih in pomembnih orodij sodobnega vodenja. Odlikuje jih praktičnost, enostavnost in visoka učinkovitost.
 
 
 
Pridobite potrebna znanja in veščine za
uspešno izvajanje letnih razgovorov v praksi.
 
Priročnik vsebuje postopek hitrega in uspešnega uvajanja v prakso, strukturo in potek letnih razgovorov, način komuniciranja med razgovorom, navodila za pripravo na razgovor, smernice za dokumentiranje razgovora in še veliko drugih praktičnih nasvetov in smernic.
 
 
 
Izkoristite rezultate letnih razgovorov pri
upravljanju zaposlenih in vodenju organizacije.
 
Z uporabo letnih razgovorov lahko pridobimo veliko več, kot pa pri uporabi drugih mehkih orodij vodenja.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Kako izvedem letni razgovor
 
     Zbirka: 30 minut za vodenje (žepni poslovni priročniki)
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Tiskarna Pleško d.o.o., Ljubljana
 
     Fotografija na naslovnici: Foto Spring d.o.o., Maribor
 
     Izid: maj 2010
 
     Število strani in mere: 47 strani, 12,5 x 17,5 cm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-92820-1-4
 
     COBISS ID: 250954240
 
     Cena: 12,99 EUR  V ceni je že vključen 5% DDV.
 
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Temeljni vzroki za uvajanje
 
     letnih razgovorov se nahajajo
 
     v njihovi visoki učinkovitosti,
 
     enostavnosti in priročnosti,
 
     pa tudi v razširjenosti dobre
 
     prakse na tem področju
 
     in v dejstvu, da nimajo
 
     slabih strani.
«
 
 
   
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Redni letni razgovori so eno izmed najbolj uporabnih in pomembnih orodij sodobnega vodenja, obenem pa so tudi izjemno enostavni in priročni za uporabo. Njihova odlika je tudi v tem, da jih z nekaj napotki lahko povsem samostojno uvedemo in da so stroški njihovega uvajanja in izvedbe zelo nizki. Tudi dosedanje praktične izkušnje organizacij so na tem področju nadpovprečno dobre in priljubljenost letnih razgovorov je vedno večja. Zato si danes skoraj ne moremo predstavljati organizacije, ki ne bi imela sistema letnih razgovorov, se pripravljala na njihovo uvajanje ali pa razmišljala o njihovi uvedbi.
 
    V priročniku bomo našli vse, kar potrebujemo za samostojno in uspešno uvedbo rednih letnih razgovorov v organizacijo. Pridobili bomo temeljna znanja o tovrstnih razgovorih, spoznali cilje in prednosti njihovega izvajanja, postopek hitrega in učinkovitega uvajanja, načrt uvajanja razgovorov, način komuniciranja med samim razgovorom, celostno strukturo in potek razgovora, navodila za pripravo na razgovor, smernice za dokumentiranje razgovora in še veliko drugih nasvetov, smernic ter navodil.
 
    Priročnik odlikuje, tako kot celotno zbirko knjižic '30 minut za vodenje', jedrnatost, enostavnost za uporabo, razumljivost in praktičnost. Gre namreč za odziv na potrebe vodij po vedno širših znanjih in veščinah, za pridobivanje katerih imajo na voljo vedno manj časa. Obenem pa gre tudi za odziv na dejstvo, da projekti uvajanja novih orodij s strani zunanjih izvajalcev največkrat preveč obremenijo organizacijo, tako časovno kot finančno. Zato se organizacije vedno pogosteje odločajo za samostojno izvedbo tovrstnih projektov, za kar pa seveda potrebujemo znanja in usmeritve.
 
    Knjiga je namenjena direktorjem, menedžerjem, vodjem, koordinatorjem letnih razgovorov v organizacijah, kadrovikom in drugim uporabnikom.
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Pri letnem razgovoru
 
     je največji poudarek
 
     na komunikaciji in ne toliko
 
     na vodenju razgovora,
 
     njegovem načrtovanju
 
     in dokumentiranju.
«
 
 
   
   

 
 
Kazalo vsebine
 
 
Predgovor
 
  
1. poglavje: Opredelitev letnega razgovora
 
  
2. poglavje: Vzroki za uvedbo letnega razgovora
 
  
3. poglavje: Namen in cilji letnega razgovora
 
  
4. poglavje: Letni razgovor in druga orodja
 
  
5. poglavje: Postopek uvedbe letnega razgovora
 
  
6. poglavje: Priprava načrta letnih razgovorov
 
  
7. poglavje: Samopriprava na letni razgovor
 
  
8. poglavje: Priprava sodelavcev na letni razgovor
 
  
9. poglavje: Čas in kraj izvedbe letnega razgovora
 
10. poglavje: Struktura in potek letnega razgovora
 
11. poglavje: Komuniciranje pri letnem razgovoru
 
12. poglavje: Dokumentiranje letnega razgovora
 
13. poglavje: Uporaba rezultatov letnega razgovora
 
14. poglavje: Merjenje učinkov letnega razgovora
 
 
Temeljni zaključki in poudarki
 
Literatura, viri in dodatno branje
 
Pojmovni slovar
   
   
dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige


     Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega in založniškega podjetja Mihalič in partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom ter s splošnim menedžmentom. Na področju razvoja zaposlenih ima več kot dvajset let delovnih izkušenj. Na področjih upravljanja s človeškim kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka Ministrstva za obrambo, zadnjih petnajst let pa deluje kot podjetnica, svetovalka in raziskovalka. Sodeluje pri različnih razvojnih, raziskovalnih in poslovnih projektih.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih člankov ter poslovnih priročnikov, knjig in monografij. Rezultate svojega dela in raziskav predstavlja tudi na seminarjih, posvetih in konferencah. Prejela je priznanje Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše diplomsko delo (Fakulteta za organizacijske vede, 1999) in za najboljše magistrsko delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007) ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo (Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana in Andragoškega društva Slovenije.
 
» Bibliografija (Institut informacijskih znanosti)
 
» Citiranost objav (Google Scholar)

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500      info@zalozba-mihalic.com
 
 
 
© 2021 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.