strokovna literatura   človeški kapital
                   znanje  
odlična poslovna praksa
             
uspešen razvoj zaposlenih
intelektualni kapital  
sodobne organizacije
                        
učinkovitost   ekonomija znanja
 
 

Knjige za poslovno
in osebno odličnost
 
      Program založbe  |  Nakup knjig  |  Prodajna mesta  |  Založba  |  Objave za medije 
   
     
     
 
 

 
Izmerimo in razvijmo
intelektualni kapital
organizacije
 
» Več o knjigi
 
» Kazalo vsebine
 
» Avtorica knjige
 
» Nakup knjige
 
   
Žepni poslovni priročnik
 
Izmerimo in razvijmo
intelektualni kapital organizacije
 
Priročnik za upravljanje, merjenje, razvoj in krepitev korporativnega intelektualnega kapitala. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Spoznajte intelektualni kapital in ugotovite,
kaj vam v podjetju ustvarja dodano vrednost
in kaj vam jo uničuje.
 
Kaj sploh je korporativni intelektualni kapital, zakaj je pomemben, kakšna je njegova struktura in kaj je sploh značilno za dobo intelektualnega kapitalizma.
 
 
 
Izmerite intelektualni kapital svoje organizacije
in spoznajte, kako ga lahko upravljate.
 
Enostavna metodologija merjenja intelektualnega kapitala, pristopi v upravljanju, praksa tujih podjetij in ukrepi za razvoj in krepitev intelektualnega kapitala podjetij ter drugih organizacij.
 
 
 
Spoznajte elemente procesnega, inovacijskega,
človeškega, socialnega in relacijskega kapitala.
 
Viri ustvarjanja nove vrednosti v okviru posameznih oblik intelektualnega kapitala.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Izmerimo in razvijmo intelektualni kapital organizacije
 
     Zbirka: Managerjeva orodja
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Tiskarna Pleško d.o.o., Ljubljana
 
     Fotografija na naslovnici: Foto Spring d.o.o., Maribor
 
     Izid: november 2009
 
     Število strani in mere: 104 strani, 16,5 x 23,5 cm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-91837-6-2
 
     COBISS ID: 240188160
 
     Cena: 16,00 EUR  V ceni je že vključen 5% DDV.
 
   
   
   
 
 
    Citat iz knjige
 
     »Le intelektualni kapitalisti
 
     lahko organizacijam
 
     zagotovijo boljšo prihodnost.
«
 
 
   
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Priročnik »Izmerimo in razvijmo intelektualni kapital organizacije«, ki predstavlja novo delo v zbirki »Managerjeva orodja«, zapolnjuje vrzel na področju slovenske literature o intelektualnem kapitalu. Praksa slovenskih podjetij in drugih organizacij kaže, da še nimamo prave predstave o tem, kaj intelektualni kapital sploh je, zakaj ima tako pomembno vlogo in kako naj ga sploh izmerimo ter upravljamo. Osvojitev teh znanj pa je danes nujna, če želimo ustvarjati novo vrednost, tako v obliki intelektualnega kot finančnega kapitala. Sedanji val internacionalizacije ekonomije in globalizacije trgov, razvoj ekonomije znanja, oblikovanje nove družbe, management sprememb in tveganj, razcvet intelektualnega kapitala in druge globalne razvojne dinamike, se danes namreč izkazujejo v lokalnih učinkih in procesih tranzicije v delavce znanja in inoviranja, v pojavu intelektualnih kapitalistov, razvoju organizacij znanja in inoviranja ter nenazadnje držav intelektualnega kapitala kot celot. Intelektualni kapitalizem je torej nepreklicno tu in samo od nas je odvisno, ali ga bomo znali izkoristiti ali ne. Dejstvo pa je, da je prihodnost je v rokah intelektualnih kapitalistov.
 
    V priročniku se bomo najprej seznanili s širšim okvirjem intelektualnega kapitalizma in načeli družbe znanja ter s spremembami v kapitalskih strukturah, kar je osnova za razumevanje pogojev, v katerih intelektualni kapital deluje in se razvija. V nadaljevanju pa bomo natančneje spoznavali, kaj intelektualni kapital v bistvu sploh je, kako ga prepoznamo, zakaj je tako pomemben, kakšno vlogo opravlja v organizacijah in kakšen je pristop k upravljanju te oblike kapitala. Seznanili se bomo s strukturo intelektualnega kapitala in si podrobneje ogledali elemente procesnega, inovacijskega, človeškega, relacijskega in socialnega kapitala. Ogledali si bomo različne pristope k merjenju intelektualnega kapitala, nato pa se bomo s pomočjo vprašalnika naučili samostojno in enostavno izmeriti kritično maso intelektualnega kapitala v lastnem podjetju oziroma organizaciji. Tudi pri intelektualnem kapitalu velja splošno načelo, da vse, kar lahko izmerimo, lahko upravljamo, in seveda tudi obratno. Na osnovi rezultatov meritev se bomo namreč lahko poslužili praktičnih ukrepov za razvoj in krepitev intelektualnega kapitala, ki jih bomo spoznali v nadaljevanju priročnika. Osvetlili bomo tudi tiste najzglednejše primere merjenja in upravljanja intelektualnega kapitala v evropskih, ameriških in azijskih podjetjih, ki narekujejo smernice razvoja na tem področju. Na koncu pa bomo intelektualni kapital umestili še v širši okvir nacionalnega intelektualnega kapitala, spoznali primer normativne ureditve tega področja v podjetju oziroma organizaciji. Nenazadnje pa bomo spoznali osnovni model usposabljanja o intelektualnem kapitalu, ki ga bomo s pomočjo vsebin iz priročnika, lahko povsem samostojno izvedli tudi za svoje sodelavce in poslovne partnerje.
   
         

 
 
Kazalo vsebine
 
 
   1. poglavje: Intelektualni kapitalizem
 
  
2. poglavje: Sodobna revolucija kapitalskih struktur
 
  
3. poglavje: Opredelitev intelektualnega kapitala
 
  
4. poglavje: Razvoj intelektualnega kapitala
 
  
5. poglavje: Struktura intelektualnega kapitala
 
  
6. poglavje: Upravljanje intelektualnega kapitala
 
  
7. poglavje: Procesni kapital organizacije
 
  
8. poglavje: Inovacijski kapital organizacije
 
  
9. poglavje: Človeški kapital organizacije
 
10. poglavje: Relacijski kapital organizacije
 
11. poglavje: Socialni kapital organizacije
 
12. poglavje: Merjenje intelektualnega kapitala
 
13. poglavje: Vprašalnik za merjenje intelektualnega kapitala organizacije
 
14. poglavje: Praktični ukrepi za razvoj in krepitev intelektualnega kapitala
 
15. poglavje: Intelektualni kapital v praksi evropskih podjetij
 
16. poglavje: Intelektualni kapital v praksi ameriških podjetij
 
17. poglavje: Intelektualni kapital v praksi azijskih podjetij
 
18. poglavje: Nacionalni intelektualni kapital
 
19. poglavje: Normativna ureditev intelektualnega kapitala
 
20. poglavje: Usposabljanja o intelektualnem kapitalu
 
 
Pojmovni slovar
 
Literatura, viri in priporočljivo dodatno branje
   
   
dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige


     Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica svetovalnega in založniškega podjetja Mihalič in partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom ter s splošnim menedžmentom. Na področju razvoja zaposlenih ima več kot dvajset let delovnih izkušenj. Na področjih upravljanja s človeškim kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka Ministrstva za obrambo, zadnjih petnajst let pa deluje kot podjetnica, svetovalka in raziskovalka. Sodeluje pri različnih razvojnih, raziskovalnih in poslovnih projektih.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih člankov ter poslovnih priročnikov, knjig in monografij. Rezultate svojega dela in raziskav predstavlja tudi na seminarjih, posvetih in konferencah. Prejela je priznanje Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše diplomsko delo (Fakulteta za organizacijske vede, 1999) in za najboljše magistrsko delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007) ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo (Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana in Andragoškega društva Slovenije.
 
» Bibliografija (Institut informacijskih znanosti)
 
» Citiranost objav (Google Scholar)

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500      info@zalozba-mihalic.com
 
 
 
© 2021 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.