Program založbe  |  Nakup knjig  |  Katalog  |  Založba  |  Mediji  |  Reference
 
   
 
   
       
 
       
Marketinški genij
 
           Več o knjigi
 
           Kazalo vsebine
 
           Avtor knjige
 
           Nakup knjige
 
 
 
   
Svetovna uspešnica
 
Marketinški genij
 
Prevod najbolje prodajane marketinške knjige na svetu, izpod peresa
 
marketinškega in poslovnega guruja Petra Fiska.
 
 
 
Mednarodna prodajna uspešnica,
prevedena že v 28 jezikov, sedaj tudi v slovenščini.
 
Podjetja potrebujejo marketinške strokovnjake in marketing bolj, kot kdaj koli
 
doslej, da se lahko soočijo z izzivi kompleksnosti tržišč in intenzivno konkurenco,
 
da postanejo ustvarjalna in komercialna pogonska sila podjetja ter da osvojijo
 
pravo usmerjenost kupcev, inovacij in dobičkonosno rast.
 
 
 
Knjiga za tržnike, menedžerje,
marketinške strokovnjake in direktorje.
 
V knjigi boste našli vse, kar potrebujete za izvajanje genialnega marketinga;
 
od orodij, konceptov in usmeritev, do skrivnosti sodobnega marketinga in
 
navdihujočih primerov najuspešnejših svetovnih podjetij in posameznikov.
 
 
 
Praktična, inovativna in navdihujoča knjiga,
ki vas na 480-ih straneh nauči genialnega marketinga.
 
Vsak marketinški strokovnjak lahko postane »genij«. Sposoben je združiti svojo
 
inteligenco in domiselnost, razmišljati bolj strateško in delovati učinkoviteje
 
ter delati tisto, za kar morda nikoli ne bi mislil, da je sploh mogoče.
 
Tudi vi lahko postanete marketinški genij, če to želite. Ste pripravljeni?
 
 
 

 
     Naslov knjige: Marketinški genij
 
     Pooblaščen prevod izdaje v angleškem jeziku z naslovom
     »Marketing Genius«, ki jo je izdala založba John Wiley & Sons, Ltd.
     (Capstone Publishing, Ltd.).

 
     Avtor knjige: Peter Fisk
 
     Prevod: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Tiskarna Pleško d.o.o., Ljubljana
 
     Izid: julij 2009
 
     Število strani in mere: 486 strani, 165 x 170 mm, trda vezava
 
     ISBN: 978-961-91837-4-8
 
     COBISS ID: 239128064
 
     Cena: 29,90 EUR  V ceni je že vključen 9,5% DDV.
 
   
   
 
 
   
  Citat
 
     »Marketinški strokovnjaki,
 
     ki želijo svojo levo in desno
 
     polovico možganov napolniti
 
     z novo energijo, lahko
 
     največ naredijo s tem,
 
     da preberejo knjigo
 
     Marketinški genij. Tu je vse:
 
     koncepti, orodja, podjetja
 
     in zgodbe o navdihnjenih
 
     marketinških strokovnjakih.
«
 
     (Profesor Philip Kotler,
 
     Kellogg Graduate School
 
     of Management, avtor knjige
 
     Marketing Management)
 
 
 
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Genialnost marketinga se nahaja v sposobnosti notranjega in zunanjega
 
povezovanja tržišč in podjetja, kupcev in delničarjev, ustvarjalnosti in
 
analitičnosti ter obljub in realnosti. Genialni marketinški strokovnjaki
 
razpolagajo tako z inteligenco kot tudi z iznajdljivostjo, s pomočjo katerih
 
izkoriščajo najboljše priložnosti in dosegajo odlične rezultate.
 
    Knjiga Marketinški genij je namenjena tistim marketinškim strokovnjakom,
 
ki želijo doseči spremembe.
 
    V času, ko je veliko ljudi dvomilo v vzpon globalnih blagovnih znamk in
 
v vpliv marketinga na naša življenja, je marketing imel le malo zagovornikov.
 
Redki so razmišljali o tem, zakaj je dober marketing pomembnejši kot kdaj
 
koli prej, kakšen je njegov prispevek k ekonomskemu bogastvu in zakaj
 
marketing danes predstavlja najbolj razburljivo področje dela. Vsekakor
 
so se tržišča spremenila. Posledično se spreminja tudi marketing in nadalje
 
se morajo spremeniti tudi marketinški strokovnjaki, če želijo doseči visoko
 
stopnjo učinkovitosti.
 
    Knjiga Marketinški genij nudi popolnoma nov pristop k marketingu.
 
    Na hitro spreminjajočih se in konkurenčnih tržiščih ni najbolj razvidno, kam
 
je potrebno usmeriti kratkoročne in dolgoročne investicije ali kako ustvarjati
 
in ohranjati nadpovprečno vrednost za kupce in delničarje. Podjetja zato
 
potrebujejo marketing in marketinške strokovnjake kot še nikoli doslej. Knjiga
 
Marketinški genij vam daje zamisli, spoznanja in navdih za razvoj inovativnejših
 
rešitev za intenzivnejše privabljanje kupcev in izgradnjo blagovnih znamk,
 
ki bodo resnično drugačne.
 
    Knjiga Marketinški genij je namenjena vsem, ki so del sodobnega poslovanja.
 
    Ta knjiga je namenjena vam, bodisi da ste specialist za komuniciranje, tržni
 
raziskovalec, menedžer blagovnih znamk, produktni razvijalec, vodja marketinga
 
ali generalni direktor. Knjiga vam bo prav tako koristila, če delate na področju
 
strateškega načrtovanja, financ, prodaje ali na področju odnosov s kupci. Knjiga
 
je primerna tako za velike organizacije kot za majhna podjetja in tudi agencije.
 
www.marketinggeniuslive.com
   
   
 
 
   
  Citat
 
     »Čudovita knjiga, polna
 
     pomembnih znanj. Množično
 
     tržišče je mrtvo. Potrošnik
 
     je šef. Vladajo iznajdljivost,
 
     intuicija in navdih.
 
     Iščejo se geniji.
«
 
     (Kevin Roberts, direktor
 
     mednarodnega poslovanja,
 
     Saatchi & Saatchi,
 
     avtor knjige Lovemarks)
 
 
 
     
 
   
  Citat
 
     »Kupci, blagovne znamke
 
     in marketing bi morali
 
     predstavljati srce strategije
 
     in uspešnosti vsakega
 
     sodobnega podjetja.
 
     Knjiga Marketinški genij
 
     pojasnjuje, zakaj je to
 
     pomembnejše kot kdaj koli
 
     prej in kako to dosežemo,
 
     tako za poslovni
 
     kot osebni uspeh.
«
 
     (Profesor John Quelch,
 
     Harvard Business School,
 
     avtor knjige New Global Brands)
 
 
 
   

 
 
Kazalo vsebine
 
 
1. del:  Iznajdljivost - Izgradnja marketinškega genija
 
Sklop 1:  Zahtevnost - Razumevanje negotovih tržišč
 
   Navdih, Uporaba, Koncept: Google, Tržni prostor, Apple, Izdelava zemljevida
 
   tržišč, Hitrost na tržiščih, Starbucks, Tržni vrtinec, Moč na tržiščih, eBay,
 
   Profil moči, Obratni marketing
 
Sklop 2:  Pričakovanja - Doseganje današnje uspešnosti in ustvarjanje jutrišnjega dne
 
   Navdih, Uporaba, Koncept: Microsoft, Ustvarjanje vrednosti, Toyota,
 
   Proces ustvarjanja vrednosti, Kupci in delničarji, Coca-Cola,
 
   Tržna vrednost, Vrednostno usmerjen marketing, Spodbujevalci vrednosti
 
Sklop 3:  Genij - Inteligentnejši marketing z večjo mero domiselnosti
 
   Navdih, Uporaba, Koncept: Atributi genija, Opredelitev genija, Profil genija,
 
   Genialni marketinški strokovnjaki, Steve Jobs, Philippe Starck, Phil Knight
 
 
 
2. del:  Razmišljanje - Um marketinškega genija
 
Sklop 4:  Strategija - Oblikujte svoje podjetje od zunaj navznoter
 
   Navdih, Uporaba, Koncept: Jet Blue, Strategija tržišča, Pogledi na tržišča,
 
   Sky TV, Izbira tržišča, Usmeritev tržišča, Enterprise, Analiza portfelja,
 
   Prednost na tržišču, Konkurenčno pozicioniranje, Johnson & Johnson
 
Sklop 5:  Blagovne znamke - Odkrivanje bistva, ki vas opredeljuje
 
   Navdih, Uporaba, Koncept: Virgin, Opredelitev blagovne znamke,
 
   Živeti blagovno znamko, Pret A Manger, Aktiviranje blagovne znamke,
 
   Razširitev blagovne znamke, Arhitektura blagovne znamke,
 
   Vpliv blagovne znamke, BMW, Premoženje blagovne znamke
 
Sklop 6:  Kupci - Spoznajte način razmišljanja inteligentnih kupcev
 
   Navdih, Uporaba, Koncept: Predvidljivost kupcev, Poznavanje kupcev,
 
   Zara, Poznavanje kupcev, Odgovornost do kupcev, Café Direct,
 
   Odgovoren marketing, Podjetja, ki so usmerjena h kupcem,
 
   Procter & Gamble, Etnografija kupcev
 
Sklop 7:  Inovacije - Razmišljanje o stvareh, o katerih ni še nihče razmišljal
 
   Navdih, Uporaba, Koncept: BlackBerry, Pot do inovacij, Ustvarjalna
 
   disrupcija, 3M, Katalizatorji ustvarjalnosti, Inovativen razvoj,
 
   Cirque du Soleil, Inovacijsko preoblikovanje, Poslovni modeli,
 
   Ikea, Novi poslovni modeli
 
 
 
3. del:  Konkuriranje - Dotik marketinškega genija
 
Sklop 8:  Ponudbe - Pogled na podjetje skozi oči kupca
 
   Navdih, Uporaba, Koncept: Zaznavanje vrednosti, Dojemanje vrednosti,
 
   Tesco, Ponudbe vrednosti, Sporočila kupcem, Club World,
 
   Ponudbe vrednosti, Nevromarketing, Mini, Memetika kupcev
 
Sklop 9:  Izkušnje - Postavite se v vlogo kupca
 
   Navdih, Uporaba, Koncept: Jones Soda, Izdelava zemljevida izkušenj,
 
   Privlačni dizajni, Paul Smith, Namen in oblika, Osebna postrežba,
 
   Biti intuitiven, Teater za kupce, Agent Provocateur, Teatralna izvedba
 
Sklop 10:  Povezave - Poslovanje pod pogoji kupca
 
   Navdih, Uporaba, Koncept: Dell, Izdelava zemljevida povezav,
 
   Integrirano komuniciranje, Amazon, Integracija medijev,
 
   Preobrat distribucijskih kanalov, MTV, Integracija distribucijskih kanalov,
 
   Tržna omrežja, Krispy Kreme, Mrežni marketing
 
Sklop 11:  Odnosi - S kom želite osebni odnos
 
   Navdih, Uporaba, Koncept: Panera Breads, Izdelava zemljevida odnosov,
 
   Naklonjenost kupcev, Naklonjenost do blagovnih znamk, Centrica,
 
   Lojalnost kupcev, Mercedes, Lestvice lojalnosti, Sklenitev partnerstva
 
   s kupci, Razvoj partnerstev
 
 
 
4. del:  Vodenje - Vpliv marketinškega genija
 
Sklop 12:  Učinkovitost - Sprostitev prave vrednosti marketinga
 
   Navdih, Uporaba, Koncept: Cadbury Schweppes, Vrednostno zasnovan
 
   marketing, Marketinško merjenje, Diageo, Marketinški sistem kazalnikov,
 
   Marketinška optimizacija, Stella Artois, Povrnitev investicij v marketing,
 
   Marketinško poročanje, Kapital kupcev, Odnosi z investitorji
 
Sklop 13:  Marketinški strokovnjaki - Čas je, da marketing prevzame osrednjo vlogo
 
   Marketinški manifest, Navdih, Uporaba, Koncept: Nestlé, Upravljanje tržišč,
 
   Zagovorniki kupcev, British Airways, Upravljanje blagovnih znamk,
 
   Poslovni inovatorji, Philips, Upravljanje inovacij, Spodbujevalci rasti,
 
   Disney, Upravljanje rasti
 
Sklop 14:  Vodenje - Zakaj so marketinški strokovnjaki boljši generalni direktorji
 
   Navdih, Uporaba, Koncept: Richard Branson, Vodenje marketinga,
 
   Funkcijski vodje marketinga, Jim Stengel, Upravljanje marketinga,
 
   Timski vodje marketinga, Terry Leahy, Vpliv na podjetje, Marketinško
 
   usmerjeni generalni direktorji, Meg Whitman, Vodenje podjetja
 
Sklop 15:  Prihodnost - Kaj se bo zgodilo po tistem, kar sledi
 
   Navdih, Uporaba, Koncept: Nike, Občutenje prihodnosti, Inteligentna
 
   tržišča, Nokia, Blogi o blagovnih znamkah, Prepoznavne blagovne znamke,
 
   Dyson, Predano upravljanje blagovnih znamk, Marketinški strokovnjaki
 
   z navdihom, Innocent, Pet žogic
 
 
 
5. del:  Genialnost - Postati marketinški genij
 
Genialni laboratorij - Diagnosticiranje marketinškega genija
 
   Prostor genija = od zunaj navznoter + od znotraj navzven
 
   Čas genija = dolgoročno + kratkoročno
 
   Razmišljanje genija = leva polovica možganov + desna polovica možganov
 
   Delovanje genija = radikalne zamisli + praktična dejanja
 
   Genialni marketing
 
   Genialni marketinški strokovnjaki
 
   Razumevanje lastnega potenciala
 
Genialne usmeritve - Izzivi za marketinškega genija
 
   Izzivi na področju strategije, blagovnih znamk, odnosov s kupci,
 
   komuniciranja, distribucijskih kanalov, politike cen, inovacij,
 
   učinkovitosti, ravnanja z ljudmi, prenosa v prakso
 
Genialni viri - Kdo je marketinški genij
 
   Genialni seznam št. 1: 50 genialnih blagovnih znamk
 
   Genialni seznam št. 2: 50 genialnih marketinških strokovnjakov
 
   Genialni seznam št. 3: 50 genialnih inovacij
 
   Genialni seznam št. 4: 50 genialnih konceptov
 
   Genialni seznam št. 5: 50 genialnih navdihov
 
Marketinški genij - Dodatna energija
   
   Peter Fisk
 

 

 
 
Avtor knjige
 
    Peter Fisk je izkušen strateg in marketinški strokovnjak. Delal je z nekaterimi
vodilnimi družbami na svetu, vključno s podjetji, kot so Coca-Cola, Microsoft
in Vodafone. Po začetnih pustolovščinah v nuklearni fiziki, se je pridružil podjetju
British Airways, ko je ta upravičeno veljal za »najbolj priljubljeno letalsko družbo
na svetu«. Delal je na različnih področjih prodaje in marketinga, vključno
z razvojem distribucijskih kanalov, relacijskim marketingom in upravljanjem
blagovnih znamk. Bil je tudi član strateškega tima za opredeljevanje izzivov
globalizacije in vstopanja nizko stroškovnih ponudnikov na tržišče.
 
    V podjetju PA Consulting Group je vodil svetovalni tim za globalni marketing.
Pri razvoju poslovanja, ki je v večji meri usmerjeno h kupcem, je sodeloval
z različnimi podjetji, vse od Silicijeve doline pa do Singapurja. Področje dela
je segalo od inovacijske dejavnosti v podjetju American Express do strategij
oblikovanja trga za Shell, preko ponovnega pozicioniranja blagovnih znamk
za Courage in vse do razvoja funkcije vodenja v podjetju BT. Philipsu je pomagal,
da je ta postal podjetje, katerega razvoj spodbujajo kupci. V podjetju Microsoft,
pa je pomagal pri uvedbi marketinga, ki temelji na vrednosti.
 
    Kot generalni direktor inštituta Chartered Institute of Marketing, največje
marketinške organizacije na svetu, se je Peter zavzemal za profesionalne
standarde in ugled ter za spodbujanje vodij podjetij k temu, da sprejmejo
kupce in blagovne znamke kot najpomembnejše vire dolgoročne delničarske
vrednosti. Te aktivnosti so podprli tudi z lansiranjem izdelka za spletno učenje,
imenovanega Knowledge Hub, novo revijo The Marketer in s posebnim
programom za vodenje, imenovanim Shape the Agenda.
 
    Trenutno je sodirektor podjetja za strateške inovacije, imenovanega
The Foundation, s katerim pomaga podjetjem pri razvoju poslovanja po načelu
od zunaj navznoter. S pogledom na svet z vidika kupca, pomaga vodjem podjetij,
da lahko stvari vidijo tudi v drugačni luči in da razvijejo znanja in strategije ter
prepričanja in zmožnosti, ki jih potrebujejo, da bi lahko delali izjemne stvari.
To je, na primer, privedlo do spreminjanja prodajne ponudbe v podjetju M&S
in reinženiringa procesov, vezanih na kupce, v podjetju Volkswagen.
 
    Peter je po vsem svetu priznan kot strokovnjak in poznavalec marketinga.
Kot motivacijski govorec predava o kupcih, blagovnih znamkah, strategiji in
inovacijah. Izžareva pozornost in obzirnost ter je provokativen in zabaven.
Peter Fisk je soavtor knjig FT Handbook of Management in The Complete CEO.
Januarja 2006 ga je revija Business Strategy Review razglasila za enega izmed
vodilnih novodobnih poslovnih mislecev. Svojo mladostno energijo in
navdihnjenost združuje z izjemno praktično izkušenostjo. Peter je poročen
in ima dve hčerki. Odraščal je na podeželju Northumbrije, sedaj pa živi na
obrobju Londona. Je predan tekač na dolge proge, navija za Newcastle United
in nikoli se ne oddalji od svojega BlackBerryja ali iPoda.
 
http://www.thegeniusworks.com
 

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500
      
 
 
 
© 2018 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.