Program založbe  |  Nakup knjig  |  Katalog  |  Založba  |  Mediji  |  Reference
 
   
 
   
       
 
       
Izmerimo in razvijmo
        intelektualni kapital
        organizacije
 
           Več o knjigi
 
           Kazalo vsebine
 
           Avtorica knjige
 
           Nakup knjige
 
 
 
   
Inovativen priročnik
 
Izmerimo in razvijmo intelektualni
kapital organizacije
 
Priročnik za upravljanje, merjenje, razvoj in krepitev korporativnega
 
intelektualnega kapitala. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Spoznajte intelektualni kapital in ugotovite,
kaj vam v podjetju ustvarja dodano vrednost
in kaj vam jo uničuje.
 
Kaj sploh je korporativni intelektualni kapital, zakaj je pomemben,
 
kakšna je njegova struktura in kaj je sploh značilno za dobo
 
intelektualnega kapitalizma.
 
 
 
Izmerite intelektualni kapital svoje organizacije
in spoznajte, kako ga lahko upravljate.
 
Enostavna metodologija merjenja intelektualnega kapitala,
 
pristopi v upravljanju, praksa tujih podjetij in ukrepi za razvoj in
 
krepitev intelektualnega kapitala podjetij ter drugih organizacij.
 
 
 
Spoznajte elemente procesnega, inovacijskega,
človeškega, socialnega in relacijskega kapitala.
 
Viri ustvarjanja nove vrednosti v okviru posameznih oblik
 
intelektualnega kapitala.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Izmerimo in razvijmo intelektualni kapital organizacije
 
     Zbirka: Managerjeva orodja
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Tiskarna Pleško d.o.o., Ljubljana
 
     Fotografija na naslovnici: Foto Spring d.o.o., Maribor
 
     Izid: november 2009
 
     Število strani in mere: 104 strani, 165 x 235 mm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-91837-6-2
 
     COBISS ID: 240188160
 
     Cena: 16,00 EUR  V ceni je že vključen 9,5% DDV.
 
   
   
 
 
   
  Citat
 
     »Le intelektualni kapitalisti
 
     lahko organizacijam
 
     zagotovijo boljšo prihodnost...
«
 
     (iz knjige Izmerimo in razvijmo
 
     intelektualni kapital organizacije)
 
 
 
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Priročnik »Izmerimo in razvijmo intelektualni kapital organizacije«,
 
ki predstavlja novo delo v zbirki »Managerjeva orodja«, zapolnjuje vrzel
 
na področju slovenske literature o intelektualnem kapitalu. Praksa slovenskih
 
podjetij in drugih organizacij kaže, da še nimamo prave predstave o tem,
 
kaj intelektualni kapital sploh je, zakaj ima tako pomembno vlogo in kako
 
naj ga sploh izmerimo ter upravljamo. Osvojitev teh znanj pa je danes nujna,
 
če želimo ustvarjati novo vrednost, tako v obliki intelektualnega kot finančnega
 
kapitala. Sedanji val internacionalizacije ekonomije in globalizacije trgov,
 
razvoj ekonomije znanja, oblikovanje nove družbe, management sprememb
 
in tveganj, razcvet intelektualnega kapitala in druge globalne razvojne dinamike,
 
se danes namreč izkazujejo v lokalnih učinkih in procesih tranzicije v delavce
 
znanja in inoviranja, v pojavu intelektualnih kapitalistov, razvoju organizacij
 
znanja in inoviranja ter nenazadnje držav intelektualnega kapitala kot celot.
 
Intelektualni kapitalizem je torej nepreklicno tu in samo od nas je odvisno,
 
ali ga bomo znali izkoristiti ali ne. Dejstvo pa je, da je prihodnost je v rokah
 
intelektualnih kapitalistov.
 
    V priročniku se bomo najprej seznanili s širšim okvirjem intelektualnega
 
kapitalizma in načeli družbe znanja ter s spremembami v kapitalskih
 
strukturah, kar je osnova za razumevanje pogojev, v katerih intelektualni
 
kapital deluje in se razvija. V nadaljevanju pa bomo natančneje spoznavali,
 
kaj intelektualni kapital v bistvu sploh je, kako ga prepoznamo, zakaj je tako
 
pomemben, kakšno vlogo opravlja v organizacijah in kakšen je pristop
 
k upravljanju te oblike kapitala. Seznanili se bomo s strukturo intelektualnega
 
kapitala in si podrobneje ogledali elemente procesnega, inovacijskega, človeškega,
 
relacijskega in socialnega kapitala. Ogledali si bomo različne pristope k merjenju
 
intelektualnega kapitala, nato pa se bomo s pomočjo vprašalnika naučili
 
samostojno in enostavno izmeriti kritično maso intelektualnega kapitala
 
v lastnem podjetju oziroma organizaciji. Tudi pri intelektualnem kapitalu velja
 
splošno načelo, da vse, kar lahko izmerimo, lahko upravljamo, in seveda tudi
 
obratno. Na osnovi rezultatov meritev se bomo namreč lahko poslužili praktičnih
 
ukrepov za razvoj in krepitev intelektualnega kapitala, ki jih bomo spoznali
 
v nadaljevanju priročnika. Osvetlili bomo tudi tiste najzglednejše primere
 
merjenja in upravljanja intelektualnega kapitala v evropskih, ameriških in
 
azijskih podjetjih, ki narekujejo smernice razvoja na tem področju. Na koncu
 
pa bomo intelektualni kapital umestili še v širši okvir nacionalnega intelektualnega
 
kapitala, spoznali primer normativne ureditve tega področja v podjetju oziroma
 
organizaciji. Nenazadnje pa bomo spoznali osnovni model usposabljanja
 
o intelektualnem kapitalu, ki ga bomo s pomočjo vsebin iz priročnika, lahko
 
povsem samostojno izvedli tudi za svoje sodelavce in poslovne partnerje.
   
         

 
 
Kazalo vsebine
 
 
1. poglavje: Intelektualni kapitalizem
 
2. poglavje: Sodobna revolucija kapitalskih struktur
 
3. poglavje: Opredelitev intelektualnega kapitala
 
4. poglavje: Razvoj intelektualnega kapitala
 
5. poglavje: Struktura intelektualnega kapitala
 
6. poglavje: Upravljanje intelektualnega kapitala
 
7. poglavje: Procesni kapital organizacije
 
8. poglavje: Inovacijski kapital organizacije
 
9. poglavje: Človeški kapital organizacije
 
10. poglavje: Relacijski kapital organizacije
 
11. poglavje: Socialni kapital organizacije
 
12. poglavje: Merjenje intelektualnega kapitala
 
13. poglavje: Vprašalnik za merjenje intelektualnega kapitala organizacije
 
14. poglavje: Praktični ukrepi za razvoj in krepitev intelektualnega kapitala
 
15. poglavje: Intelektualni kapital v praksi evropskih podjetij
 
16. poglavje: Intelektualni kapital v praksi ameriških podjetij
 
17. poglavje: Intelektualni kapital v praksi azijskih podjetij
 
18. poglavje: Nacionalni intelektualni kapital
 
19. poglavje: Normativna ureditev intelektualnega kapitala
 
20. poglavje: Usposabljanja o intelektualnem kapitalu
 
 
Pojmovni slovar
 
Literatura, viri in priporočljivo dodatno branje
   
   

dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige
 
    Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta
na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij
je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala
je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti
Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica podjetja Mihalič in
partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom
ter s splošnim menedžmentom. Sodelovala je pri različnih raziskovalnih,
razvojnih in poslovnih projektih. Na področjih upravljanja s človeškim
kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna
sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka
Ministrstva za obrambo, zadnjih deset let pa deluje kot podjetnica.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih
člankov ter poslovnih priročnikov in monografij. Prejela je priznanje
Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše magistrsko
delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007)
ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo
(Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno
varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana
in Andragoškega društva Slovenije.
 
Bibliografija
 

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500
      
 
 
 
© 2018 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.